Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lathund för uppehåll i läkemedelsbehandling vid intorkning

Publicerat 2016-01-08

Läkemedelskommittén i Kalmar har tagit fram en lathund för tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning.

Lathunden är tänkt att användas för patienter med hastigt påkommet tillstånd med risk för intorkning, till exempel

  • diarré
  • kräkningar
  • kroppstemperatur >38 ºC
  • annan akut sjukdom som medför svårigheter att äta eller dricka
  • värmebölja

eller vid kliniska tecken på intorkning (torra slemhinnor, nedsatt hudturgor, låg urinproduktion, mental påverkan, etcetera).

Du hittar lathunden här »

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad