Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mål för blodtrycksbehandling i senaste Evidens

Publicerat 2016-04-28

Vad är målblodtryck? Det beror på, skriver Stockholms läns läkemedelskommittés experter i det nya numret av Evidens. I tidningen finns goda råd om hur blodtrycksbehandlingen kan optimeras för olika grupper av patienter.

Ett blodtryck under 140/90 mmHg rekommenderas idag för de flesta patienter med behandlingskrävande hypertoni. Men nu finns mer stöd för att patienter med hög eller mycket hög kardiovaskulär risk bör erbjudas behandling till ett lägre målblodtryck, 130–135/80–85 mmHg, än patienter med okomplicerad hypertoni.

För äldre och sköra patienter krävs ett individualiserat blodtrycksmål med särskild uppmärksamhet på biverkningar. Riktvärden för dessa patienter med en förväntad överlevnad 2–3 år kan vara 140–150 mmHg systoliskt tryck om detta tolereras, men inte lägre än SBT 140 mmHg. I vissa fall kan även högre tryck accepteras.

Nå målblodtrycket genom att göra patienten delaktig i behandlingen och genom att kombinera fler läkemedel. Vid Hässelby vårdcentral uppmärksammas hypertonipatienterna och tas emot på en särskild hypertonimottagning. Läs om hur arbetet har lagts upp för att ta hänsyn till hela människans situation, med levnadsvanor och läkemedelsbehandling.

Mät blodtrycket på rätt sätt. På mottagningen, hemma eller med ambulatorisk mätning ger olika resultat.

Blodtrycksbehandlingen i Stockholm har blivit bättre och det betyder sannolikt stora vinster för den kardiovaskulära hälsan. Men kvinnor når inte målblodtryck som män, något som bör ingå som en punkt att reflektera över i kvalitetsarbetet. Det handlar om strukturella skillnader i omhändertagandet.

Dessutom i detta nummer av Evidens:

  • Hur farligt är digitalis?
  • När metformin inte räcker till

Detta och mer – läs Evidens Pdf, 4.3 MB.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad