Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny databas för info om läkemedel i miljön

Publicerat 2016-04-25

Arbetet med att minska användningen av miljöfarliga läkemedel förstärks med en ny användarvänlig databas. Den innehåller också utökad information om hur läkemedel påverkar miljön.

Stockholms läns landsting, SLL, har sedan 2003 klassificerat läkemedelssubstanser utefter den påverkan de har på miljön vid användning. Syftet är att underlätta för experter och läkemedelskommittéer i Stockholm, Sverige och utomlands att rekommendera läkemedel som inte skadar miljön. Nu lanseras en helt ny databas som gör sökningar efter olika läkemedel och deras miljöpåverkan enkel och lättillgänglig. Läkemedel har grupperats på ett sätt som underlättar sökning och det går också att lätt få fram vilka preparat som innehåller en viss substans.

Tidigare har miljöinformationen framför allt hämtats från läkemedelsföretagens redovisningar. I den nya databasen finns utökad information från flera andra källor. Bland annat:

  • IVL Svenska miljöinstitutets analys av hundratalet läkemedel i dricksvatten, avloppsvatten och ytvatten
  • Naturvårdsverkets undersökningar av avloppsreningsverks förmåga att rena avloppsvatten
  • studier från det svenska forskningsprogrammet MistraPharma
  • EU-kommissionens värderingar

Hållbarhetsavdelningen inom Stockholms läns landsting gör mätningar av läkemedelsrester i ytvatten, dricksvatten och ibland i fisk i regionen och den informationen tas nu också in i databasen liksom statistik över försäljningen av de aktuella läkemedlen.

Över 800 läkemedelssubstanser finns inlagda i databasen. SLL har valt ut 34 substanser som anses särskilt miljöbelastande i Stockholm och i den nya databasen är informationen särskilt omfattande för dessa substanser. Där ingår till exempel etinylestradiol som finns i p-piller och smärtläkemedlet diklofenak.

Olika metoder minska miljöpåverkan

Stockholms läns läkemedelskommitté väger in den samlade miljöinformationen vid val av rekommenderade läkemedel till Kloka Listan.

─ Det är bara om två läkemedel är lika bra medicinskt sett, som miljöaspekten får avgöra vilket som ska rekommenderas i Kloka Listan. Om ett läkemedel som påverkar miljön rekommenderas av läkemedelskommittén arbetar vi med andra sätt för att minska riskerna för miljön. Bland annat med information om hur överblivna läkemedel ska kasseras eller genom att minska kassationen med hjälp av gemensamma läkemedelsförråd på sjukhusen för läkemedel som inte används så ofta, säger Siv Martini, apotekare som ansvarar för databasen vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Sök i den nya databasen här: www.janusinfo.se/miljo

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad