Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Patienter nöjda med information om läkemedel på sjukhusen

Publicerat 2016-10-12

Fler än sju av tio tyckte att de fick tillräckligt med information om medicineringen och eventuella biverkningar och fler än åtta av tio tyckte att vårdpersonalen förklarade behandlingen så att de förstod.

De återkommande undersökningarna i Nationell patientenkät samordnas av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Våren 2016 kom 130 000 svar in från patienter som besökt öppenvård på sjukhus och 56 000 svar från patienter som varit inlagda på sjukhus (slutenvård).

Exempel på frågor:

 • Fick du tillräckligt med information om medicineringen och eventuella biverkningar?
  Andelen positiva svar var 80 procent inom öppenvård respektive 71 procent inom slutenvård.
 • Förklarade vårdpersonalen medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod?
  Andelen positiva svar var 90 procent inom öppenvård respektive 84 procent inom slutenvård.
 • Frågade vårdpersonalen dig om vilka läkemedel du använder?
  Andelen positiva svar var 78 procent inom öppenvård respektive 91 procent inom slutenvård.
 • Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling? (öppenvård)
  Andelen positiva svar var 89 procent.
 • Blev du informerad om hur dina provtagningar, undersökningar eller behandlingar skulle genomföras? (slutenvård)
  Andelen positiva svar var 82 procent.

Mätningarna i öppenvård respektive slutenvård har olika urvalsperioder, olika frågebatterier samt olika patienturval. Det kan påverka möjligheten till jämförelse mellan de båda vårdformerna.

Siffrorna i Stockholm liknade de i övriga landet.

Minst positiva var patienterna med möjligheten till delaktighet och involvering i sin egen vård.

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården. I Nationell patientenkät används en femgradig skala, en så kallad likertskala. Skalan löper från ”Nej, inte alls" till Ja, helt och hållet". Svar fyra eller fem på den femgradiga skalan räknas som positiva svar. Utöver den femgradiga skalan ges svarsalternativet ”Ej aktuellt”.

Elin Jerremalm

Källa:
 1. Sveriges landsting och regioner i samverkan. Nationell patientenkät

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad