Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Välj latanoprost i första hand vid glaukom

Publicerat 2016-03-23

Ögondroppar som innehåller travoprost (Travatan och Izba), bimatoprost (Lumigan) och tafluprost (Taflotan) får begränsad subvention från och med den 2 april. Förskrivare uppmanas att i första hand använda latanoprost, som är rekommenderat förstahandsmedel i Kloka Listan och som har lägst behandlingskostnad.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har omprövat subventionen för samtliga ögondroppar som enbart innehåller prostaglandinanaloger.

Konserverat i första hand

Från och med den 2 april gäller att latanoprost i konserverad form ingår i läkemedelsförmånen med generell subvention. Travoprost (Izba och Travatan) och bimatoprost (Lumigan) som innehåller konserveringsmedel subventioneras vid nyinsättning endast för patienter som provat latanoprost.

Okonserverat latanoprost (Monoprost) subventioneras endast för patienter som inte tolererar konserveringsmedel. Tafluprost (Taflotan) och bimatoprost (Lumigan) utan konserveringsmedel subventioneras endast för patienter som inte tolererar konserveringsmedel och vid nyinsättning endast för patienter som har provat latanoprost. De okonserverade prostaglandinanalogerna kostar mer än de konserverade.

Pris per månad enligt pris för tre månaders-förpackning

Substans

Preparat

Förpackning

Pris

latanoprost

generika

konserverad

31 kronor

travoprost

Travatan, Izba

konserverad

142 kronor

bimatoprost

Lumigan

konserverad

142 kronor

latanoprost

Monoprost

okonserverad

144 kronor

tafluprost

Taflotan

okonserverad

167 kronor

bimatoprost

Lumigan

okonserverad

167 kronor

 

Prostaglandinanaloger används för behandling av glaukom med öppen kammarvinkel, tidigare kallat grön starr, och vid högt tryck i ögat så kallad okulär hypertension.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nya begränsningar i subventionen av prostaglandinanaloger. Nyhet 2016-03-02

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad