Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riskprofil kompletterar interaktionskontroll

Publicerat 2017-04-05

Nu finns ett stöd för kontroll av riskfyllda läkemedelskombinationer. Till exempel signaleras om patienten har flera läkemedel med antikolinerga effekter eller flera läkemedel som ökar blödningsbenägenheten.

Kontroll av farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner finns sedan tidigare i journalsystem och via Janusinfo, Janusmed interaktioner (som tidigare hette Sfinx interaktioner).

Nu finns också Janusmed riskprofil med information om hur kombinationen av två eller flera läkemedel kan förstärka varandras farmakologiska effekter, så kallade farmakodynamiska interaktioner – avsedda eller oavsedda.

Riskbedömningar finns för läkemedel utifrån dessa vanliga eller potentiellt allvarliga effekter:

  • förstoppning
  • sedation
  • antikolinerga effekter
  • ökad blödningsbenägenhet
  • ortostatism
  • förlängt QT-intervall
  • serotonerga effekter
  • njurpåverkan
  • risk för kramper.

I systemet kategoriseras sammanvägda risken i fyra nivåer, 0–III, där III betyder att det finns en påtagligt ökad risk.

Janusmed riskprofil kan användas som stöd vid läkemedelsgenomgångar, men kan också vara till hjälp vid nyinsättning av läkemedel eller för att bedöma om ovanstående kliniska symtom kan ha orsakats av läkemedelsbehandlingen. Behandlande läkare har hela ansvaret för handläggning av patienten.

Uppdateringar av innehållet i Janusmed riskprofil sker fyra till tio gånger per år.

Janusmed riskprofil är tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net. Användare utanför SLL-net ser istället ser ett hänglås på knappen Riskprofil.

Logga in i Janusmed interaktioner och riskprofil »

Läs mer om Janusmed riskprofil »

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad