Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Svårtolkat om psykisk ohälsa efter exponering för antidepressiva i livmodern

Publicerat 2017-09-25

Barn till kvinnor som medicinerat med antidepressiva under graviditeten har högre risk att drabbas av psykiska besvär, enligt en ny dansk registerstudie. Ärftlighet och omgivande miljöfaktorer är troligen de viktigaste orsakerna till sambandet, och inte läkemedelsbehandlingen i sig. Inga förändringar behövs i nuvarande rutiner för antidepressiv behandling under graviditet med anledning av resultaten.

Studien omfattade drygt 900 000 barn födda i Danmark mellan 1998 och 2012, varav 32 400 hade någon psykiatrisk diagnos [1]. Resultaten visade att barn som exponerats under graviditeten hade 1,3 gånger ökad risk för att få en psykiatrisk diagnos än barn till kvinnor som avslutat den antidepressiva behandlingen före graviditeten. En finsk registerstudie med liknande metodik som den danska, har också tidigare påvisat ett samband mellan depression hos barnen och medicinering med antidepressiva under graviditeten [2].

Båda studierna är välgjorda och forskarna har försökt att justera för påverkan av mammornas sjukdom genom att välja kvinnor som avslutat antidepressiv behandling före graviditeten som kontrollgrupp. För att ytterligare komma åt eventuella skillnader i sjukdomsbild, har man i den danska undersökningen även justerat bland annat för skillnaden i antalet behandlingar inom psykiatrin i analyserna.

Det är dock svårt att fullt ut korrigera för samvarierande faktorer och de kvinnor som fortsätter behandlingen under graviditeten är sannolikt annorlunda än de kvinnor som klarar sig utan medicinen. Det är därför svårt att avgöra i vilken grad resultaten beror av arv, omgivande miljö eller läkemedelsbehandlingen i registerstudier av detta slag. När det gäller diagnoser som ofta ställs lång tid efter förlossningen, som till exempel psykisk ohälsa, riskerar skillnaden i omgivande miljöfaktorer under uppväxten dessutom att spela in. Det går inte att utesluta att den antidepressiva behandlingen har betydelse men vi bedömer att andra faktorer förmodligen spelar större roll.

Redaktionen för Läkemedel och fosterpåverkan
Ulrika Nörby
Patrik Sköld
Katarina Wide
Birger Winbladh
Karin Källén

Källa

  1. Liu X, Agerbo E, Ingstrup KG, Musliner K, Meltzer-Brody S, Bergink V, et al. Antidepressant use during pregnancy and psychiatric disorders in offspring: Danish nationwide register based cohort study. BMJ. 2017 Sep 6;358:j3668
  2. Malm H, Brown AS, Gissler M, Gyllenberg D, Hinkka-Yli-Salomäki S, McKeague IW, et al. Gestational Exposure to Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Offspring Psychiatric Disorders: A National Register-Based Study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2016 May;55(5):359-66

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad