Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Amilorid försvinner från svenska marknaden

Amilorid försvinner från svenska marknaden

Publicerat 2018-10-17

Amilorid Mylan 5 mg, 100 och 250 tabletter, kommer inte längre tillhandahållas på den svenska marknaden. Endast ett fåtal förpackningar finns kvar på lager.

Tom burk.

Det finns inget annat läkemedel på svenska marknaden som innehåller enbart amilorid, men det finns kombinationsprodukter med hydroklortiazid.

Det går att förskriva amilorid på licens från Storbritannien. Pris cirka 150 kronor, ledtid: 5–10 dagar, varunummer 774975.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Amiloride 5 mg
Läkemedelsform: 28 st tabletter
Läkemedelsstyrka: 5 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Accord healthcare limited, Storbritannien

Gå till licensansökan hos Läkemedelsverket

Amilorid är ett kaliumsparande diuretikum med blodtryckssänkande effekt.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/