Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gå webbutbildningen om läkemedel och miljö

Publicerat 2018-05-29

Den nya webbutbildningen om läkemedel och miljö vänder sig till dig som är förskrivare och är ett led i arbetet med att främja god hälsa och samtidigt minska miljöpåverkan.

Stockholms läns landstings miljöprogram

Utbildningen är framtagen inom ramen för landstingets miljöprogram 2017–2021. Den syftar till att öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan och vad du som förskrivare kan göra för att minska denna. Den nya utbildningen består av en introduktionsdel och en interaktiv del med patientfall. Den ersätter den tidigare filmade utbildningen.

Utbildningen vänder sig till dig som är läkare, sjuksköterska, barnmorska eller tandläkare som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter inom Stockholms läns landsting.

Målet är att du efter genomförd utbildning ska veta hur och varför läkemedel påverkar miljön, hur landstinget arbetar med frågan och hur du kan väga in ökad miljöhänsyn i din vårdvardag. Syftet är också att du ska få ett ökat globalt perspektiv på hur till exempel utsläpp av antibiotika vid tillverkning av läkemedel påverkar oss människor genom ökande resistensproblematik, vilket minskar möjligheten att behandla och bota livshotande infektioner. Antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största hoten mot folkhälsan enligt WHO. Men du som förskrivare kan göra skillnad för miljön – gör miljöutbildningen.

Du hittar utbildningen på Lärtorget
med inlogging (e-tjänstekort)
utan inlogging

Kontakt: Johanna Borgendahl, johanna.borgendahl@regionstockholm.se, SLL Hållbarhet

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad