Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lista för att hitta möjliga läkemedelsbiverkningar

Publicerat 2018-12-07

Med hjälp av en ny diagnostisk checklista från Socialstyrelsen kan det bli enklare att identifiera läkemedelsbiverkningar och andra ofta förbisedda orsaker till äldres ohälsa.

Äldre kvinna

I listan räknas symtom som är vanliga hos äldre upp, till exempel yrsel, trötthet, sömnsvårigheter och dålig aptit. Sedan radas förslag på läkemedel som skulle kunna vara orsaken till symtomet.

– Symtom hos äldre kan bero på många saker; sjukdom, ålderskrämpor eller biverkningar från läkemedel. Det är ofta svårt för sjukvården att veta vad som är vad, vilket kan leda till en överbehandling av vissa symtom och en underbehandling av de verkliga orsakerna, säger Johan Fastbom, utredare vid Socialstyrelsen och professor i geriatrisk farmakologi i ett pressmeddelande.

Checklistan riktar sig till läkare och utgår från de 15 vanligaste symtomen hos äldre utvalda från symtomskattningsskalan PHASE-20 (symtomskattning för personer på särskilt boende eller med hemsjukvård). Checklistan är ett komplement till PHASE-20 och ska betraktas som en påminnelse om de orsaker till symtom som ofta förbises. Målet är att den ska kunna integreras i sjukvårdens arbete, till exempel genom att informationen förs in i beslutsstöd i patientjournalsystemen.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad