Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Plan för läkemedel och miljö beslutad

Publicerat 2018-05-24

Den ökande och åldrande befolkningen i länet gör att vårdbehovet växer. Det innebär också att miljöbelastningen ökar från vårdverksamheterna. Landstinget arbetar aktivt för att minska sin negativa miljöpåverkan och nya Plan för läkemedel och miljö konkretiserar arbetet för en hållbar läkemedelskedja.

Stockholms läns landstings miljöprogram

Planen beskriver hur vård- och tandvårdsverksamheter, samt Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska arbeta för att bidra till landstingets läkemedelsmål om en hållbar läkemedelskedja. I planen tydliggörs också hur arbetet ska följas upp.

Utsläpp av miljöpåverkande läkemedelssubstanser ska minska, och kassation av läkemedel minskar genom säkrare och effektivare läkemedelshantering. Med bibehållen patientnytta bidrar åtgärderna till att minska miljöpåverkan från läkemedel vid användning och kassation.

Korta fakta:

  • Planen tillämpas av vård- och tandvårdsverksamheter inom Stockholms läns landsting, Landstingsstyrelsens förvaltning samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som omsätter planen till krav i vårdavtal.
  • Privata vårdgivare omfattas i första hand genom krav i avtal.
  • Planen gäller under perioden 2018–2021.

Vid frågor om Plan för läkemedel och miljö, vänd dig i första hand till din lokala miljösamordnare.

Länk till Plan för läkemedel och miljö

Kontakt: Johanna Borgendahl, johanna.borgendahl@regionstockholm.se, SLL Hållbarhet

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad