Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny behandlingsrekom­mendation vid epilepsi

Publicerat 2019-10-07

Läkemedelsverket har uppdaterat behandlingsrekommendationen vid epilepsi. Bland annat har säkerhetsinformationen för valproatbehandling av kvinnor i fertil ålder skärpts.

Kvinna hjälper upp flicka som ramlat.

Behandling med antiepileptika väljs utifrån anfallstyp och med hänsyn till faktorer som ålder, kön, epilepsisyndrom, annan behandling, biverkningar och samsjuklighet.

Rekommenderat förstahandsval vid behandling av barn och vuxna med fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall är karbamazepin, lamotrigin eller levetiracetam. Till äldre rekommenderas lamotrigin eller levetiracetam.

Rekommenderat förstahandsval vid behandling av barn och vuxna med generaliserade tonisk-kloniska anfall är lamotrigin, levetiracetam eller valproat. Valproat är dock kontraindicerat hos flickor och kvinnor i fertil ålder, om inte villkoren i särskilt graviditetspreventionsprogram är uppfyllda.

Vid absensepilepsi utan generaliserade tonisk-kloniska anfall rekommenderas etosuximid.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid epilepsi kom i början av året.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av epilepsi. Behandlingsrekommendation 2019:(30)3

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad