Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risk för blodpropp i lunga och dödsfall vid för hög dos av tofacitinib

Publicerat 2019-03-27

Den rekommenderade dosen av tofacitinib (Xeljanz) bör inte överskridas när läkemedlet används för behandling av ledgångsreumatism. Patienter bör inte avsluta behandlingen eller ändra dosen utan att tala med sin läkare.

En rad med vita tabletter på blå bakgrund.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gått ut med rådet på grund av att preliminära resultat från en pågående klinisk studie, A3921133, visat att om den normala dosen vid reumatoid artrit (5 mg tofacitinib två gånger per dag) dubblades fanns en ökad risk för blodpropp i lungorna och dödsfall. Under tiden myndigheten utvärderar resultatet kommer de patienter i studien som fått 10 mg två gånger dagligen att få sin dos sänkt till 5 mg två gånger dagligen. Syftet med den kliniska studien är att jämföra säkerheten med TNF-hämmare hos patienter över 50 år med risk för hjärt- och kärlsjukdom.

­– Nya säkerhetsdata visar att risken för lungemboli ökar med hög dos tofacitinib. Den godkända doseringen för reumatoid artrit har inte givit dessa signaler, men de nya säkerhetsdata bör beaktas vid insättning, säger Per-Johan Jakobsson, specialistläkare i reumatologi Karolinska universitetssjukhuset och medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

Xeljanz är godkänt för behandling av reumatoid artrit samt psoriasisartrit med doseringen 5 mg två gånger dagligen. För patienter med ulcerös kolit är den godkända doseringen 10 mg två gånger dagligen. Patienter som använder tofacitinib, oavsett indikation, bör följas med avseende på symtom på pulmonär embolism och informeras om att omedelbart söka läkare om de uppvisar sådana symtom.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Risk för blodpropp i lunga och dödsfall vid för hög dos av Xeljanz till patienter med ledgångsreumatism. Nyhet 2019-03-20

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad