Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Apotek får bara lämna ut läkemedel för 90 dagar

Publicerat 2020-04-01

Regeringen har beslutat att mängden läkemedel som får lämnas ut på recept vid ett tillfälle högst får motsvara det beräknade behovet för 90 dagar. Tidigare har patienten kunnat hämta ut läkemedel för ett år och betala själv för det som inte täcks av läkemedelsförmånen. Begränsningen gäller från och med den 1 april 2020.

Beslutet gäller både för läkemedel inom och utanför läkemedelsförmånen.

Beslutet innebär också att två tredjedelar av läkemedelsuttaget ska ha förbrukats innan ett ytterligare uttag får lämnas ut. Syftet är att motverka hamstring som kan bidra till bristsituationer samt att säkerställa en jämlik distribution av tillgängliga läkemedel.

När behovet av förordningsändringen upphör kommer den att upphävas.

Tablettkartonger.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Begränsningar för utlämning av läkemedel på recept. Nyhet 2020-04-01
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Apotek får bara lämna ut läkemedel för 90 dagar. Nyhet 2020-04-01

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad