Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Barn och unga behöver mer kunskap om läkemedel

Publicerat 2020-06-15

Idag saknas läkemedelsinformation riktad till barn och unga, men behov finns att öka kunskapen om när och hur läkemedel ska användas och om effekt och biverkningar av läkemedel. 

Glada barn med paddor och mobiler för lärande

I en kartläggning gjord av Läkemedelsverket upptäcktes att det saknas ett samlat allmänt informationsmaterial om läkemedel anpassat för barn och unga, trots att gruppen dagligen kommer i kontakt med information om läkemedel och hälsa på internet. Läkemedel används många gånger på felaktigt sätt och köp av olagliga läkemedel på internet ökar. Alla kommer någon gång att behandlas med läkemedel. Det är därför viktigt att öka kunskapen om läkemedel bland barn och unga och att stärka deras förmåga att värdera läkemedelsinformation.

I en enkätundersökning framkom att barn och ungdomar anser det mest angeläget att lära sig mer om när och hur läkemedel ska användas och om bra och dåliga effekter av läkemedel. De vuxna i undersökningen ansåg också att detta var viktigt, men även att barn och ungdomar får lära sig vad läkemedel är.

På frågan var barnen och ungdomarna skulle söka information om läkemedel vid en sjukdomssituation, svarade de flesta att de skulle vända sig till vårdnadshavare/vuxen/lärare (44 %), hälso- och sjukvårdspersonal (42 %) och internet (33 %). Flera alternativ kunde väljas.

Knappt hälften av de tillfrågade barnen/ungdomarna önskade muntlig genomgång i skolan för att lära sig mer om läkemedel, medan det var 90 procent av de vuxna som ansåg det vara en viktig informationskanal. Filmer, på till exempel YouTube, rankades också högt som källa (39 % barn/ungdomar, 66 % vuxna) och även information från föräldrar (30 % barn/ungdomar, 69 % vuxna). Även här kunde flera alternativ anges.

I delrapporten ingår också resultatet från ett samrådsmöte med bland annat representanter från myndigheter inom folkhälsa, specialistföreningar inom hälso- och sjukvård samt andra organisationer inom Nationella läkemedelsstrategins expertgrupp (NLS). På samrådsmötet betonades vikten av att ta fram ett informationsmaterial som ska vara lättillgängligt i de format som tas fram och det ska kunna förmedlas via lämpliga kanaler och vara sökbart på internet.

Mot bakgrund av resultatet i delrapporten finns nu förslag om att genomföra ett pilotprojekt under 2020/2021 med målet att fler barn och ungdomar ska ha kunskap om läkemedelsanvändning. Ett informationsmaterial om allmänna kunskaper om läkemedel, anpassat för barn och ungdomars behov, ska utarbetas.

Delrapporten – Ökad kunskap om läkemedel hos barn och ungdomar – är en del i Läkemedelsverkets arbete med att kartlägga kunskap om läkemedel och undersöka förslag till insatser för ökad kunskap hos barn och unga.

Susanne Elfving

Källa

  1. Läkemedelsverket. Öka kunskapen om läkemedel hos barn och unga – en delrapport från Läkemedelsverket. Delrapport 2020-05-27

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad