Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Begränsad kunskap om effekt och säkerhet för klorokin vid covid-19

Publicerat 2020-04-06

Behandling med klorokin och hydroxiklorokin vid covid-19 ska endast ske inom kliniska studier. I övrigt gäller användning vid godkända indikationer och förskrivning får endast ske av läkare med vissa specialistkompetenser. 

Vita tabletter med skåra

Eftersom det i nuläget endast finns begränsade data om effekt och säkerhet av klorokin och hydroxiklorokin vid behandling av covid-19, ska dessa läkemedel enbart användas inom kliniska studier. Båda substanserna kan ge allvarliga biverkningar, som till exempel hjärtarytmi och ska därför användas med försiktighet till patienter med riskfaktorer för hjärtarytmi. Det är ovisst hur risken för arytmi påverkas om patienten är hypoxisk, vilket är fallet vid svår covid-19.

Det har startats flera större kliniska studier med klorokin och hydroxiklorokin vid covid-19 och resultat från dessa kommer förhoppningsvis att ge mer information om effekt och säkerhet.

Sahlgrenska universitetssjukhuset stoppade förra veckan all behandling med klorokin mot covid-19 med anledning av risken för allvarliga biverkningar.

Läkemedlen bör annars endast användas på godkända indikationer, som till exempel behandling av malaria, reumatoid artrit hos vuxna och juvenil idiopatisk artrit hos barn. Att egenvårda sig med klorokin och hydroxiklorokin är direkt olämpligt. Läkemedelsverket avråder starkt från detta.

Förskrivningen av klorokin har ökat kraftigt sedan utbrottet av covid-19. För att undvika en bristsituation har Läkemedelsverket kommit med en ny föreskrift som begränsar förskrivning till läkare med vissa specialistkompetenser. Det innebär också att läkemedel endast får lämnas ut mot recept om de har förskrivits av dessa kompetenser.

Susanne Elfving

Källa

  1. Läkemedelsverket. Klorokin och hydroxiklorokin bör endast användas för behandling av patienter med covid-19 inom kliniska studier. Nyhet 2020-04-02
  2. Läkemedelsverket. Utlämnande på recept av klorokin och hydroxiklorokin begränsas i ny föreskrift. Nyhet 2020-04-02
  3. Göteborgs-Posten. Sahlgrenska stoppar behandling med malariamedicin mot covid-19. Nyhet 2020-04-01

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad