Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Begränsning av propofol hävs men fortsatt restriktiv användning

Publicerat 2020-06-16

Propofol är ett intravenöst anestesimedel med stor åtgång under pandemin. På grund av brist på propofol beslutade Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, den 16 april 2020 att reservera tillgängligt propofol för enheter med IVA-patienter. Tillgången till propofol har nu förbättrats och RSSL beslutade den 11 juni att ta bort begränsningen. Från och med den 17 juni blir det därför möjligt för enheter som anser sig ha behov av propofol att beställa detta.

Propofol för injektion.

Det är viktigt att propofol även fortsättningsvis används på ett ansvarsfullt sätt för att inte bristsituationen ska återkomma. Beställande enheter ska därför beställa propofol för maximalt en veckas behov åt gången. Tillgången till sevofluran är mycket god och användning av sevofluran bör övervägas i de situationer då det är ett fullgott alternativ till propofol.

Åtgången av och tillgången till propofol följs kontinuerligt. Begränsningen kan återinföras om tillgången till IVA inte kan garanteras.

Region Stockholm har köpt in utländska förpackningar med propofol som det finns regionövergripande licenser för. En stor del av Stockholms tillgängliga lager baserar sig på dessa licensvaror. För att säkra att vården får den mängd propofol de önskar och för att minimera risk att licenserna hinner gå ut innan de är förbrukade har Apoex fått i uppdrag att byta beställda förpackningar till licensvaror så länge dessa finns i lager. Byten sker till annat varunummer med samma administreringssätt, styrka och totalvolym (men förpackningsstorlek kan skilja). Observera att licensvarorna är märkta på annat språk än svenska och kan ge en högre kostnad för beställande enhet.

Regional särskild sjukvårdsledning
Region Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad