Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dietister får förskriva näringsprodukter för barn

Publicerat 2020-08-19

Från och med den 1 september får även dietister förskriva näringsprodukter för barn 0–15 år. Nytt är också att förskrivning ska göras via Beställningsportalen och produkterna hämtas på utlämningsställe istället för på apotek.

Barn som dricker ur sugrör.

Läkare har förskrivningsrätt för näringsprodukter för barn, men från och med den 1 september har även dietister förskrivningsrätt. Förskrivning ska göras i Beställningsportalen i stället för, som tidigare, via Mediq, pappersrecept eller Take Care. En förskrivning kommer att vara giltig i sex månader. 

Förskrivningar före den 1 september som har kvarstående uttag kommer att gälla så länge det finns uttag kvar och under förskrivningens giltighetstid, som är max ett år eller det datum som förskrivaren angett.

Uttag görs via 1177.se, per telefon eller via talong. Leverans kan ske via hemleverans med eller utan telefonavisering, eller till utlämningsställe. Kostnaden är 120 kr per uttag (en månads behov). Förskrivningsbara glutenfria näringsprodukter kommer att finnas i ett bassortiment.

Från och med den 1 september tar Förbrukningshjälpmedel i hemmet över ansvaret för hantering av barnnutritionsprodukter i Region Stockholm. Förbrukningshjälpmedel i hemmet har sedan tidigare i uppdrag att tillhandahålla och distribuera nutritionsprodukter till personer 16 år och äldre.

Uppdraget gäller livsmedel för speciella näringsändamål (kosttillägg, sondnäring och glutenfria produkter) samt förbrukningsmaterial (aggregat med mera) som förskrivs vid långvarigt sjukdomstillstånd till patienter mellan 0–15 år som bor med vårdnadshavare eller i kommunens LSS-boende. Förskrivning av nutritionsprodukter sker efter utredning av näringsintaget och då bedömningen är att normal kost inte uppfyller näringsbehovet. Innan förskrivning är aktuell ska den vanliga kosten ses över, justeras och följas upp. Förskrivning av nutritionsprodukter får aldrig ersätta andra insatser.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Region Stockholm. Nytt gällande barnnutrition. Nyhet 2020-06-22

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad