Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fler alternativ i nya behandlings­råd för palliativ vård

Publicerat 2020-04-08

Intensivvårdsbehandling av patienter med covid-19 gör att efterfrågan för vissa läkemedel, framför allt injektionsläkemedlen midazolam, morfin och propofol, är stor. Med anledning av det har behandlingsråden för palliativ vård setts över och innehåller nu ett större urval av goda strategier för palliativ lindring.

De nya behandlingsråden finns här » Pdf, 238.3 kB.

Dokumentet ska ses som stöd för förskrivande läkare och sjuksköterska om det uppstår behov att använda dessa läkemedel för palliation. Behandlingsråden kompletterar tidigare riktlinjer [1,2]. Observera att vissa av läkemedlen i dokumentet är licenspreparat och för dem finns regionsövergripande licenser beviljade sedan 2020-04-09.

Behandlingsråden vänder sig till vårdgivare som tillhandahåller palliativ vård, exempelvis på särskilda boenden för äldre, korttidsboende, i hemsjukvården eller inom slutenvården.

Behandlingsförslagen vilar i huvudsak på beprövad erfarenhet och gäller vuxna patienter. Vissa läkemedel ges som off label-behandling.

Palliativt centrum Stockholms sjukhem tillsammans med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper för perioperativ vård och intensivvård, för smärta och reumatiska sjukdomar samt för äldres hälsa

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad