Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ingenolmebutat mot aktinisk keratos återkallas

Publicerat 2020-01-22

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, rekommenderar att tillfälligt återkalla ingenolmebutat, Picato, mot aktinisk keratos. Anledningen är att det finns en möjlig ökad risk för hudcancer.

Äldre kvinna smörjer handen.

EMA rekommenderar att ingenolmebutat, Picato, inte längre förskrivs och att patienter slutar använda läkemedlet under den fortsatta översynen av läkemedlets säkerhet. Behandlingsalternativ finns tillgängliga.

Patienter som har behandlats med läkemedlet bör vara uppmärksamma på hudförändringar och informera läkare omgående om de upptäcker något ovanligt. Patienter som har frågor om sin behandling bör kontakta läkare.

I Kloka listan rekommenderas imikvimod, Zyclara, vid aktinisk keratos. Samtliga patienter som söker för eller behandlas för aktiniska keratoser ska få solskyddsråd och rekommenderas solskyddsmedel med lägst solskyddsfaktor 30.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Läkemedlet Picato återkallas under fortsatt översyn av hudcancerrisk. Nyhet 2020-01-20

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad