Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lär dig mer om kunskaps­stödet Läkemedel och miljö

Publicerat 2020-05-11

Nu presenteras databasen Läkemedel och miljö i en internationell tidskrift. Läs om hur innehållet tas fram och hur kunskapsstödet används. Observationer och erfarenheter från arbetet delas också.

Aborre

Region Stockholm har sedan början av 2000-talet arbetat för att minska miljöpåverkan av läkemedel, som vid normal användning innebär att läkemedelsrester kommer ut i miljön och kan påverka vattenlevande organismer. Det medvetna arbetet har resulterat i en databas med miljöinformation om läkemedel.

Databasen Läkemedel och miljö innehåller information från de regulatoriska myndigheterna och läkemedelsföretagen. Stora problem är avsaknaden av miljöinformation, inte minst för läkemedel godkända innan de europeiska riktlinjerna trädde i kraft 2006, brist på transparens och diskrepans i informationen från olika källor. I artikeln diskuteras hur tillgången på miljöinformation skulle kunna förbättras.

I databasen finns också utredningar som jämför olika läkemedel inom sin farmakologiska grupp och då om någon substans är att föredra framför någon annan från miljösynpunkt.

Informationen används till exempel av Region Stockholms läkemedelskommitté i arbetet med att beakta miljöhänsyn för rekommenderade läkemedel i Kloka listan. Eftersom databasen är fritt tillgänglig på Janusinfo kan den också användas av andra läkemedelskommittéer och andra intresserade. Informationen är även internationellt tillgänglig genom den engelska versionen.

Helena Ramström
apotekare, farm dr, läkemedel och miljö
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

  1. Ramström H, Martini S, Borgendahl J, Ågerstrand M, Lärfars G, Ovesjö M-L. Pharmaceuticals and Environment: a web-based decision support for considering environmental aspects of medicines in use. Eur J Clin Pharmacol. Epub 2020 May 09

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad