Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Många yngre barn kan svälja tabletter

Publicerat 2020-10-13

Enligt en brittisk studie kunde två tredjedelar av barnen i studien mellan 4 och 8 år och samtliga barn mellan 9 och 12 år svälja en tablett med diametern 6 mm.

Barn som ska ta en tablett.

I studien ingick 30 barn 4–8 år och 25 barn 9–12 år. De fick prova att svälja tabletter i storlekarna 6, 8 och 10 mm. De fick börja med den minsta tabletten. I gruppen 4–8 år hade de flesta av barnen, 77 procent, aldrig tidigare svalt en tablett. I gruppen 9–12 år var det bara 16 procent som aldrig tidigare svalt en tablett.

Två tredjedelar av barnen 4–8 år kunde svälja den minsta tabletten. Av 4-åringarna var det bara en av fem som lyckades och av 5-åringarna var det en av två som lyckades svälja tabletten. En del av de yngre barnen ville inte prova att svälja de större tabletterna, men till antalet var det ungefär lika många som lyckades svälja 6 mm-tabletten som även lyckades svälja de större tabletterna.

Av de äldre barnen, 9–12 år, lyckades samtliga svälja tabletter med diameter 6 och 8 mm och alla utom en lyckades svälja tabletten med 10 mm diameter.

De yngre barnen behövde lite mer vatten för att svälja ner tabletterna, omkring 30 ml. De äldre barnen behövde bara omkring 20 ml vatten. Det vara fler av de yngre barnen som uppvisade negativa ansiktsuttryck i anslutning till tablettintaget, ungefär hälften. Av de äldre barnen var det 15–25 procent.

Daglig medicinering

Två tredjedelar av deltagarna mellan 4 och 8 år och 96 procent av deltagarna mellan 9 och 12 år kunde tänka sig att ta 6 mm-tabletten varje dag om det var en medicin de behövde ta. De angav också att storleken på tabletten var den viktigaste faktorn om de skulle ta en medicin varje dag.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Bracken L, McDonough E, Ashleigh S, Wilson F, Shakeshaft J, Ohia U et al. Can children swallow tablets? Outcome data from a feasibility study to assess the acceptability of different-sized placebo tablets in children (creating acceptable tablets (CAT)). BMJ Open. 2020 Oct 10;10(10):e036508

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad