Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Interventioner för att minska miljöpåverkan av läkemedel

Publicerat 2021-11-02

Läkare kan på flera sätt minska miljöpåverkan av läkemedel, till exempel genom evidensbaserad förskrivning, läkemedelsgenomgångar, patientinvolvering och icke-farmakologiska insatser.

Vatten rinner ut.

Det är numera välkänt att vid användning av läkemedel kommer läkemedelsrester ut i vattenmiljön och kan påverka vattenlevande djur. I en nyligen publicerad artikel från Storbritannien beskrivs olika interventioner i patient–läkarmötet för att minska miljöpåverkan av läkemedel. När det gäller evidensbaserad förskrivning lyfts särskilt läkemedel relaterade till psykisk ohälsa fram. Undersökningar har också visat att många läkare överskattar fördelarna och underskattar nackdelarna med läkemedel vid behandling av långvariga tillstånd. Det som efterlyses är korrekt, lättillgänglig information.

Även läkemedelsgenomgångar tas upp som ett sätt att minska felaktig och onödig förskrivning. Genom att patienterna har förståelse för sitt tillstånd och vad de hoppas nå för resultat av behandling (eller egenvårdsstöd) kan en gemensam utgångspunkt för behandlingsmål minska det faktum att läkemedel väljs när det kan finns andra lösningar. I de fall läkemedel väljs tas hälften av alla läkemedel på recept inte enligt anvisningarna, vilket leder till kassation av oanvända läkemedel. I artikeln lyfts också icke-farmakologisk behandling, såsom fysisk aktivitet vid artros.

– Mycket av det som tas upp i artikeln är sådant vi arbetar med inom regionen. I Kloka listan vägs även miljöaspekten in för rekommenderade läkemedel. Kloka listan framhåller också hälsosamma levnadsvanor och icke-farmakologisk behandling, säger Marie-Louise Ovesjö, klinisk farmakolog och ordförande i Arbetsgrupp Kloka listan.

Det finns dock utmaningar i arbetet med att väga in miljöaspekten för läkemedel i Kloka listan eftersom många läkemedel saknar miljöinformation. Vid likartad medicinsk effekt kan likaså effekten på miljön vara likartad, det vill säga det kan vara svårt att peka på ett alternativ som är bättre för miljön. För att undvika onödig läkemedelsbehandling och för höga doser lyfter Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa särskilt fram att regelbundet utvärdera effekter, biverkningar och ompröva indikationer, det vill säga göra läkemedelsgenomgång.

Allt detta arbete måste fortsätta med målet att ge patienten bästa möjliga behandling med minsta möjliga miljöpåverkan.

Helena Ramström
apotekare, Läkemedel och miljö
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

  1. Cussans A, Harvey G, Kemple T, Tomson M. Interventions to reduce the environmental impact of medicines: A UK perspective. The Journal of Climate Change and Health. Volume 4, October 2021, 100079
  2. Ramström H, Wallhuss S, Lärfars G. Sätt fokus på arbetet med att minska läkemedelsrester i miljön. Läkartidningen 2021-06-23

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad