Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propyltiouracil avregistreras

Publicerat 2021-06-07

Tiotil som innehåller 50 mg propyltiouracil avregistreras den 1 juli 2021. Alternativ på licens finns att tillgå.

Propyltiouracil är ett tyreostatikum som rekommenderas i Kloka listan vid intolerans mot tiamazol.

Licensläkemedel

Namn: Propycil 50 mg propyltiouracil

Läkemedelsform: tablett, 100 stycken

Tillståndsinnehavare: Admeda Arzneimittel GmbH, Tyskland
Pris: cirka 450 kr, ledtid en arbetsdag

Varunummer: 773468

Elin Jerremalm

Källa

  1. Admeda Arzneimittel. Produktinformation Propycil (på tyska) Pdf, 73.5 kB.
  2. Läkemedelsverket. Avregistrering av Tiotil 50 mg tablett. Nyhet 2021-06-03
Tom burk.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/