Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på alteplas

Publicerat 2022-05-03

Uppdatering 2024-03-27: En ny styrka av Metalyse (tenecteplas) 5 000 U/E (25 mg) beräknas finnas tillgänglig under första halvan av april. Metalyse 5 000 U/E (25 mg) ska då användas istället för Actilyse vid behandling av akut ischemisk stroke.

 

Instruktionsfilm för beredning av Metalyse 5 000 U/E (25 mg).

 

För att säkerställa fördelningen mellan regionerna kommer allokeringar av Metalyse att ske. För att ha möjlighet att skapa ett visst lager i regionerna kommer det att tilldelas extra volym under de två första månaderna. Region Stockholms kvot fördelas av läkemedels­försörjningsförvaltningen. Det går bra att kontakta sjukhusets apotekare för information om fördelning.

 

Se rekommendation från nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer Metalyse (tenekteplas) 5 000 U/E (25 mg) under restsituation av Actilyse (alteplas) på strokeindikation.

 

Actilyse 2 mg, 5x2 ml förväntas finnas tillgänglig för beställning i slutet av juni 2024. Volymerna beräknas täcka normalbehovet baserat på tidigare förbrukning. Allokering kommer att fortsätta för en jämn fördelning mellan regionerna.

 

Tillgängligheten av övriga styrkor av Actilyse förväntas vara begränsad fram till 2025. Precis som tidigare förväntas delleveranser komma under restnoteringsperioden, dock oklart ännu vilka volymer.

 

För att säkerställa fördelningen mellan regionerna kommer allokeringar av Actilyse att fortsätta. Region Stockholms kvot fördelas av läkemedels­försörjningsförvaltningen. Det går bra att kontakta sjukhusets apotekare för information om fördelning.


I början av juni kommer det att uppstå en brist på Actilyse, 2 mg alteplas, som kommer att vara ända fram till årsskiftet 2023/2024. Det är även brist på Metalyse, tenecteplas, som beräknas pågå till januari 2023. Det finns inga utbytbara läkemedel.

Actilyse 2 mg är registrerad för trombolytisk behandling av ockluderad central venkateter, inkluderande sådan som används för hemodialys.

Metalyse har mycket låg användning i Region Stockholm.

Problemet är globalt och produktionskapaciteten för Actilyse, 10 mg, 20 mg samt 50 mg, beräknas också vara ansträngd fram till årsskiftet 2023/2024. Effektiv användning för att minimera spill rekommenderas. Beställ bara den mängd läkemedel enheten behöver. Actilyse, 10 mg, 20 mg och 50 mg, ska inte användas för ockluderad kateter, utan reserveras för trombolytisk behandling av livshotande tillstånd.

Inom det nationella systemet för kunskapsstyrning finns den nationella arbetsgruppen NAG LOK. LOK är nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer. NAG LOK arbetar tillsammans med följande nationella programområden för att ta fram rekommendationer om hur bristsituationen ska hanteras:

  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Nervsystemets sjukdomar
  • Perioperativ vård, Intensivvård och transplantation
  • Njur- och urinvägssjukdomar.

Rekommendationerna uppdateras när mer information finns.

Licensläkemedel

Namn: Cathflo
Läkemedelsform: pulver för intrakateter instillation
Läkemedelsstyrka: alteplas 2 mg, 10 stycken, kylförvaring

Tillståndsinnehavare: Hoffmann-La Roche Limited, Kanada

Ledtid: Lagerhålls av Apoex i Stockholm

Varunummer: 844433, pris cirka 11 700 kr


Tillgången kan ändra sig snabbt på grund av den globala bristen på alteplas.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad