Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ceftazidim

Publicerat 2022-11-25

Uppdatering 2024-04-04:

Fortum 2 g beräknas återkomma under första halvan av april.
Fortum 500 mg beräknas återkomma i början av juni.

Fortum 1 g beräknas vara fortsatt restnoterad och återkomma efter sommaren 2024.
Läkemedelsverket har fattat beslut som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel innehållande ceftazidim. För expedition krävs dock att en generell licens också finns beviljad för läkemedlet. Beslut finns som gäller till och med den 31 maj 2024.

Fortum, ceftazidim, för intravenöst bruk finns inte att tillgå. Produkten väntas återkomma i slutet av april 2023.

Fortum 2 g kommer att finnas som dansk dispensförpackning i början av december.

Vid behov finns nedanstående licensalternativ.

Licensläkemedel


Ceftazidim Hikma

Preparatets namn: Ceftazidim Hikma
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 10 flaskor
Varunummer: 845202

Ledtid: 1-2 dagar, cirkapris 1 700 kr.


Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 10 flaskor
Varunummer: 845201

Ledtid: 1-2 dagar, cirkapris 2 800 kr.


Ceftazidim Dr. Eberth

Preparatets namn: Ceftazidim Dr. Eberth
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Tyskland
Läkemedelsstyrka: 500 mg, 10 flaskor
Varunummer P00050. Ledtid 1 dag, cirkapris 1 500 kr.


Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 5 flaskor
Varunummer P00051. Ledtid en dag, cirkapris 1 100 kr.

Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 10 flaskor
Varunummer P00053. Ledtid en dag, cirkapris 1 700 kr.


Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 10 flaskor
Varunummer P00052. Ledtid en dag, cirkapris 3 300 kr.


Ceftazidime Sterimax

Preparatets namn: Ceftazidime
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Sterimax inc
Varunummer: 842645

Ledtid: 14 dagar, cirkapris 1 900 kr.

Elin Jerremalm

Injektionsflaskor.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad