Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ceftazidim

Publicerat 2022-11-25

Fortum, ceftazidim, för intravenöst bruk finns inte att tillgå. Produkten väntas återkomma i slutet av april 2023.

Fortum 2 g kommer att finnas som dansk dispensförpackning i början av december.

Vid behov finns nedanstående licensalternativ.

Licensläkemedel


Ceftazidim Hikma

Preparatets namn: Ceftazidim Hikma
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 10 flaskor
Varunummer: 845202

Ledtid: 1-2 dagar, cirkapris 1 700 kr.


Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 10 flaskor
Varunummer: 845201

Ledtid: 1-2 dagar, cirkapris 2 800 kr.


Ceftazidim Dr. Eberth

Preparatets namn: Ceftazidim Dr. Eberth
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Tyskland
Läkemedelsstyrka: 500 mg, 10 flaskor
Varunummer P00050. Ledtid 1 dag, cirkapris 1 500 kr.


Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 5 flaskor
Varunummer P00051. Ledtid en dag, cirkapris 1 100 kr.

Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 10 flaskor
Varunummer P00053. Ledtid en dag, cirkapris 1 700 kr.


Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 10 flaskor
Varunummer P00052. Ledtid en dag, cirkapris 3 300 kr.


Ceftazidime Sterimax

Preparatets namn: Ceftazidime
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Sterimax inc
Varunummer: 842645

Ledtid: 14 dagar, cirkapris 1 900 kr.

Elin Jerremalm

Injektionsflaskor.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad