Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cytisiniklin alternativ vid nikotinberoende

Publicerat 2024-04-10

Bristsituationen för vareniklin (Champix) har varit långvarig och läkemedlet beräknas återkomma vid årsskiftet. Tillgängliga alternativ är bupropion (Zyban) och cytisiniklin (Asmoken).

Cytisiniklin (Asmoken), som liksom vareniklin (Champix) är en partiell nikotinreceptoragonist, har liknande effekt och biverkningar som vareniklin. Tidigare fanns cytisiniklin att tillgå genom licensförskrivning, men nu finns det godkända läkemedlet Asmoken att förskriva.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att Asmoken subventioneras då läkemedelsbehandling ges i kombination med motiverande stöd, vilket också gäller för Champix.

Förstahandsalternativ vid nikotinberoende är råd och motiverande samtal. Olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som stöd. Om nikotinersättningsmedel används är det viktigt att doserna initialt är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. Kombination av långverkande (till exempel plåster) och kortverkande (till exempel tuggummi) är effektivare än monoterapi och bör prövas innan annat läkemedel förskrivs.

Om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel kan bupropion (Zyban), vareniklin (Champix) eller cytisiniklin (Asmoken) förskrivas.

Ett möjligt alternativ är också vareniklin på licens.

Licensläkemedel

 

vareniklin

Namn: Apo-Varenicline
Läkemedelsform: 56 tabletter
Läkemedelsstyrka: 0,5 mg vareniklin

Tillståndsinnehavare: Apotex Inc., Kanada

Ledtid: 14 dagar (kommer att lagerföras, då 1–2 dagar)

Varunummer: 844059, cirkapris 850 kr

 

Namn: Apo-Varenicline
Läkemedelsform: 56 tabletter
Läkemedelsstyrka: 1 mg vareniklin

Tillståndsinnehavare: Apotex Inc., Kanada

Ledtid: 1–2 dagar

Varunummer: 844060, cirkapris 850 kr

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad