Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur används prioriterings­etik för läkemedel?

Publicerat 2022-06-13

Att kunna behandla alla människor som är i behov av vård innebär en resursutmaning. Lars Sandman, professor i vårdetik vid Högskolan i Borås och Prioriteringscentrum Linköpings universitet samt medlem i NT-rådet, berättar om etiska prioriteringar när det gäller läkemedel.

Sedan 1997 är den etiska plattformen en del av hälso- och sjukvårdslagen. Den etiska plattformen består av tre principer:

  • Människovärdesprincipen – alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
  • Behovs- och solidaritetsprincipen – resurserna bör satsas på den människa eller verksamhet som har de största behoven.
  • Kostnadseffektivitetsprincipen – vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet eftersträvas.

Hör Lars Sandman berätta om utmaningar och möjligheter i ett föredrag från Läkemedel i Skåne mars 2022.

Lars Sandman: Vad ska in och vad ska bort. Hur bör vi prioritera nya dyra läkemedel?

Elin Jerremalm

Lars Sandman. Foto Lars Ardarve.

Lars Sandman, foto Lars Ardarve.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad