Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Årets influensavaccination startar den 7 november

Publicerat 2023-10-02

Personer som tillhör en riskgrupp och bor i Region Stockholm kan få influensavaccin kostnadsfritt från den 7 november 2023.

Personer i riskgrupper och de födda 1958 och tidigare rekommenderas vaccination och prioriteras under de två första veckorna. Därefter erbjuds vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära att vaccineras.

Höstens vaccination mot covid-19

I höst rekommenderas påfyllnadsdos av vaccination mot covid-19 för personer 65 år och äldre samt från 18 år för personer som tillhör en riskgrupp. I Region Stockholm kan de personer som rekommenderas både influensa- och covidvaccination med fördel vänta med vaccination tills dess att influensavaccinationen startar den 7 november.

Vaccination mot pneumokocker året runt

Numera är vaccination mot pneumokocker kostnadsfritt året om för personer från 2 år som har vissa kroniska sjukdomar eller tillstånd samt för äldre, från 65 år.

Webinarium om vaccineringen

Inför starten erbjuds webinarier där det finns utrymme att ställa frågor. Informationsmöten för:

  • särskilda boenden för äldre den 11 oktober (anmäl dig senast den 4 oktober
  • vårdcentraler den 18 oktober (anmäl dig senast den 11 oktober)
  • vaccinationsmottagningar den 26 oktober (anmäl dig senast den 19 oktober).

Anmäl dig här »

Smittskydd Stockholm

Källa

  1. Vårdgivarguiden. Nu förbereder vi inför höstens vaccinationer. Nyhet 2023-08-29
  2. Vårdgivarguiden. Rekommendationer för höstens covid-19-vaccination. Nyhet 2023-09-08
  3. Vårdgivarguiden. Smittskydd Stockholm. Om vaccination mot säsongsinfluensa
  4. Läkemedelsverket. Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation 2022

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Kvinna som ska få en influensaspruta

Senast ändrad