Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på alfakalcidol

Publicerat 2023-12-22

Uppdatering 2024-06-10: Etalpha 0,5 µg finns att tillgå.

Etalpha 0,25 µg beräknas återkomma i slutet av juli. Rocaltrol finns att tillgå.

För närvarande råder bristsituation på alfakalcidol. Läkemedelsverket har återkallat godkänandet av Alfacalcidol Orifarm.

Etalpha 0,25 µg är just nu tillgänglig. Etalpha 0,5 µg finns inte att tillgå. Tillgången till båda styrkorna kommer att variera under våren.

Orala droppar Etalpha 2 µg/ml finns att tillgå. Denna beredningsform är dock av stor vikt för barn och personer som inte kan svälja kapslar och förskrivare uppmanas tänka på dessa patientgrupper och överväga nedanstående alternativ.

Läkemedelsverket har fattat beslut som tillåter apotek att expediera recept på licensläkemedel som innehåller alfakalcidol med läkemedelsform kapsel när generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 30 september 2024.

Kalcitriol (Rocaltrol)

Alfakalcidol metaboliseras i levern till kalcitriol. Kalcitriol finns också som eget läkemedel, Rocaltrol. Vid vissa indikationer kan kalcitriol vara ett tillfälligt terapialternativ till alfakalcidol. Den farmakologiska effekten per dosenhet förväntas vara större med kalcitriol.

Att börja med halva dygnsdosen kalcitriol (kan behöva avrundas uppåt då kapslar kalcitriol inte är delbara) jämfört mot alfakalcidoldosen har föreslagits vid terapibyte för både hypoparatyroidism och njursvikt med osteodystofi och sekundär hyperpartyroidism. Detta är skattat utifrån förväntad effekt i genomsnitt och den kan variera hos den enskilda individen.

Tätare mätningar av plasmakalcium rekommenderas efter ett byte, 1–2 gånger per vecka, och dosen kan behöva justeras.

För patient inom primärvården som behandlas med alfakalcidol rekommenderas kontakt med endokrin- eller njurkonsult beroende på indikation.

European Society of Endocrinology Clinical Guideline: Treatment of chronic hypoparathyroidism in adults, EJE 2015.

Licensläkemedel

0,25 mikrogram

Preparatets namn: Etalpha 0,25 mikrogram
Läkemedelsform: 30 stycken kapslar
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Nederländerna / RVG 08318

Läkemedelsstyrka: 0,25 mikrogram
Varunummer: 845870
Ledtid: cirka 1–2 dagar i nuläget då leverantören har ett fåtal förpackningar i lager. Fler förpackningar finns att få tag på med en ledtid på cirka 2 veckor.
Pris: 270 kr

 

0,5 mikrogram
Preparatets namn: Alfacalcidol Aurobindo 0,5 mikrogram
Läkemedelsform: 30 stycken kapslar
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aurobindo Pharma B.V., Nederländerna, RVG 119274

Läkemedelsstyrka: 0,5 mikrogram
Varunummer: 798138
Ledtid: cirka 5–10 dagar
Pris: 250 kr


Preparatets namn: EinsAlpha 0,5 mikrogram
Läkemedelsform: 100 stycken kapslar
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Tyskland 912.02.00

Läkemedelsstyrka: 0,5 mikrogram
Varunummer: 798135
Ledtid: cirka 5–10 dagar
Pris: 900 kr

 

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad