Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på erytromycin-tabletter

Publicerat 2023-06-19

Uppdatering 2024-05-13: Abboticin tabletter 250 mg beräknas återkomma i slutet av augusti.

Abboticin (erytromycin) tabletter 250 mg kommer ta slut och beräknas återkomma under hösten 2023 (till och med november). Förpackningar med 30 och 40 tabletter är redan slut, begränsad mängd av förpackningar med 100 tabletter finns att tillgå. Erytromycin i form av Ery‐Max granulat till oral suspension 100 mg/ml, eller dospåse 200 mg, kommer under tiden att finnas tillgängligt.

Som ersättning till Abboticin (erytromycin) tabletter 250 mg rekommenderar Nationella Strama i första hand Ery-Max granulat till oral suspension 100 mg/ml. Normaldosering till vuxna av den orala suspensionen 100 mg/ml är 500 mg (5 ml) x 4, alternativt 1 g (10 ml) x 2, i 7 dygn.

Specifika rekommendationer

Erytomycin tabletter rekommenderas specifikt av Nationella Strama vid akut mediaotit hos vuxna och barn >35 kg vid penicillinallergi av typ 1 samt vid akut pneumoni till barn >35 kg vid penicillinallergi av typ 1.

Följande rekommendationer ges för nu för Ery-Max granulat till oral suspension 100 mg/ml:

Akut mediaotit hos vuxna

Vid penicillinallergi av typ 1 hos vuxna kan erytromycin 500 mg x 4 i 7 dygn ersättas med Ery-Max oral suspension 100 mg/ml i dosering 500 mg (5 ml) x 4, alternativt 1 g (10 ml) x 2, i 7 dygn.

Akut mediaotit och akut pneumoni hos barn

Vid penicillinallergi av typ 1 hos barn >35 kg kan erytromycin 500 mg x 4 i 7 dygn ersättas med Ery-Max oral suspension 100 mg/ml i dosering 500 mg (5 ml) x 4, alternativt 1 g (10 ml) x 2, i 7 dygn.

För barn <35 kg gäller som vanligt Ery-Max oral suspension som doseras efter vikt (10 mg/kg x 4 i 7 dygn).

Se även nedanstående förslag på licenspreparat för tabletter med erytromycin.

Licensläkemedel

 

Normaldos till vuxna är 500 mg x 4, alternativt 1 g x 2, i 7 dygn.

 

Namn: Eritromicina Normon

Läkemedelsform: tabletter 30 st

Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Laboratorios NORMON, S.A, Spanien

Pris: cirka 260 kr

Ledtid: 1-2 dagar

Varunummer: 846420

 

Eller

 

Pris: cirka 330 kr

Ledtid: 3 veckor

Varunummer: 846407

 

Namn: Eritromicina Normon

Läkemedelsform: tabletter 40 st

Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Laboratorios NORMON, S.A, Spanien

Pris: cirka 350 kr

Ledtid: 1-2 dagar

Varunummer: 846475

Nationella Strama

Tabletter och kapslar.

Senast ändrad