Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på fenoximetylpenicillin

Publicerat 2023-09-07

Uppdatering 2024-04-25: För närvarande är endast ett fåtal förpackningsvarianter med fenoximetylpenicillin restnoterade och för tabletter finns alla styrkor tillgängliga. För orala suspensioner är situationen också bättre, men det råder fortsatt begränsad tillgång till orala droppar/lösning 250 mg/ml.

Just nu är det brist på flera förpackningar med fenoximetylpenicillin (PcV). Ett antal månader framöver kommer tillgången att variera.

Som det ser ut i nuläget finns fenoximetylpenicillin tillgängligt, men i ett begränsat antal förpackningsvarianter. Tänk på att tillgången till oral suspension ska reserveras till barn.

Fenoximetylpenicillin bör så långt det är möjligt användas i första hand där det är rekommenderat.

Vid svårigheter att hitta lämplig förpackning med fenoximetylpenicillin får individuell bedömning göras vad gäller behandlingsalternativ utifrån den aktuella patienten. Vid behov kan tabletter med fenoximetylpenicillin delas för att ersätta styrkor med brist. Fenoximetylpenicillin är atoxiskt och därför kan till exempel doser om 1 g ersättas med 1,2 g.

Ta gärna kontakt med apotek för information om tillgängliga förpackningar.

Licensläkemedel

250 mg


Namn: Penicillin V potassium

Läkemedelsform: 100 tabletter

Läkemedelsstyrka: 250 mg

Tillståndsinnehavare: Aurobindo Pharma Limited

Ursprungsland/godkännandenummer: USA/NDC 65862-175-01

Pris: cirka 320 kr

Ledtid: 5–10 dagar

Varunummer: 797392

 

Namn: Penicillin V potassium

Läkemedelsform: 100 tabletter

Läkemedelsstyrka: 250 mg

Tillståndsinnehavare: Aurobindo Pharma Limited

Ursprungsland/godkännandenummer: USA/NDC 65862-175-01

Pris: cirka 285 kr

Ledtid: tre veckor

Varunummer: 846808

 

Namn: Penicillin V potassium

Läkemedelsform: 100 tabletter

Läkemedelsstyrka: 250 mg

Tillståndsinnehavare: Hikma Pharmaceuticals USA Inc

Ursprungsland/godkännandenummer: USA/NDC 0143-9837-01

Pris: cirka 190 kr

Ledtid: tre veckor

Varunummer: 846810

 

Namn: Fenoxymethylpenicilline CF

Läkemedelsform: 30 tabletter

Läkemedelsstyrka: 250 mg

Tillståndsinnehavare: Centrafarm B.V.

Ursprungsland/godkännandenummer: Nederländerna/RVG 50288

Pris: cirka 220 kr

Ledtid: två veckor

Varunummer: 845386

 

500 mg

 

Namn: Penicillin V potassium

Läkemedelsform: 100 tabletter

Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Aurobindo Pharma Limited

Ursprungsland/godkännandenummer: USA/NDC 65862-176-01

Pris: cirka 400 kr

Ledtid: 1–2 dagar

Varunummer: 797393

 

Namn: Penicillin V potassium

Läkemedelsform: 100 tabletter

Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Aurobindo Pharma Limited

Ursprungsland/godkännandenummer: USA/NDC 65862-176-01

Pris: cirka 350 kr

Ledtid: tre veckor

Varunummer: 846809

 

Namn: Penicillin V potassium

Läkemedelsform: 100 tabletter

Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Rising Health, LLC

Ursprungsland/godkännandenummer: USA/NDC 57237-041-01

Pris: cirka 210 kr

Ledtid: tre veckor

Varunummer: 846811

Strama Stockholm

Tabletter och kapslar.

Senast ändrad