Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på isosorbidmononitrat

Publicerat 2023-09-14

Just är det varierande tillgång till Imdur, isosorbidmononitrat, depottablett 30 mg och 60 mg. Om det inte finns tillgängligt – se nedanstående förslag på möjliga alternativ.

För aktuell status för isosorbidmononitrat, se Läkemedelsverkets bristinformation.

Läkemedelsverket har beslutat om särskilt tillstånd som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel som innehåller isosorbidmononitrat. För expedition krävs dock att en generell licens finns beviljad för läkemedlet. Beslut finns som gäller till och med den 30 september 2024.

Hos patienter med stabil angina pectoris och där långverkande nitrat inte är tillgängligt kan annan anfallsförebyggande behandling ökas eller sättas in. Betablockerare kan sättas in antingen som mono- eller kombinationsterapi med målet att uppnå vilopuls mellan 55–60 slag/ minut. Betablockerare kan med fördel kombineras med kärlselektiv kalciumantagonist (Amlodipin).

Anfallsprofylax kan också ske med kortverkande nitrat som spray, sublingual tablett eller buccal tablett före förväntad anginaepisod.

Se även Kloka listans avsnitt om ischemisk hjärtsjukdom »

Vid behov av isosorbidmononitrat finns nedanstående licensalternativ:

Licensläkemedel isosorbidmononitrat


30 mg

 

Preparatets namn:Isosorbide Mononitrate
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ingenus Pharmaceuticals, LLC
Ursprungsland/godkännandenummer: USA/NDC 50742-175-01
Läkemedelsstyrka: 30 mg, 100 depottabletter
Varunummer: 845664
Ledtid: 1–2 arbetsdagar, cirkapris 314 kronor

 

Preparatets namn: Isosorbide Mononitrate Extended-Release
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aurobindo Pharma Limited
Ursprungsland:USA
Läkemedelsstyrka: 30 mg, 100 depottabletter
Varunummer: 846537
Ledtid: cirka en månad, cirkapris 585 kronor


Preparatets namn: Isomex
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): RPH Pharmaceuticals AB

Ursprungsland: Danmark
Läkemedelsstyrka: 30 mg, 98 depottabletter
Varunummer: 845412

Ledtid: cirka en vecka, cirkapris 355 kr.


Varunummer: 845432

Ledtid: osäker tillgång, cirkapris 342 kr.


Preparatets namn: Isomex
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): RPH Pharmaceuticals AB

Ursprungsland: Norge
Läkemedelsstyrka: 30 mg, 98 depottabletter
Varunummer: 845455

Ledtid: 1-2 arbetsdagar, cirkapris 336 kr.


60 mg

 

Preparatets namn: Isosorbide Mononitrate
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ingenus Pharmaceuticals, LLC
Ursprungsland/godkännandenummer: USA/NDC 50742-176-01
Läkemedelsstyrka: 60 mg, 100 depottabletter
Varunummer: 846575
Ledtid: 1–2 arbetsdagar, cirkapris 390 kronor

 

Preparatets namn: Isosorbide Mononitrate Extended-Release
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aurobindo Pharma Limited
Ursprungsland: USA
Läkemedelsstyrka: 60 mg, 100 depottabletter
Varunummer: 846781
Ledtid: 1–2 arbetsdagar, cirkapris 380 kronor


Preparatets namn: IS 5 mono-ratiopharm
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH
Läkemedelsstyrka: 60 mg, 100 depottabletter
Varunummer: 845411

Ledtid: osäker tillgång, cirkapris 355 kr.


Preparatets namn: IS 5 mono-ratiopharm
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH
Läkemedelsstyrka: 60 mg, 100 depottabletter
Varunummer: 845416

Ledtid: osäker tillgång, cirkapris 360 kr.


Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Källa

  1. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, Funck-Brentano C et al; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020 Jan 14;41(3):407-477
  2. Ingenus pharmaceuticals. Produktinformation Isosorbide Mononitrate (på engelska) Pdf, 644.7 kB.
  3. Aurobindo Pharma Limited. Produktinformation Isosorbide Mononitrate Extended-Release (på engelska) Pdf, 389.9 kB.
  4. RPH Pharmaceuticals AB. Produktinformation Isomex (på danska) Pdf, 223 kB.
  5. RPH Pharmaceuticals AB. Produktinformation Isomex (på norska) Pdf, 274.9 kB.
  6. Ratiopharm GmbH. Produktinformation IS 5 mono-ratiopharm (på tyska) Pdf, 126 kB.
Injektionsflaskor.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad