Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hitta till Förskrivningskollen

Publicerat 2023-09-07

Nu finns en länk i TakeCare till Förskrivningskollen där du kan se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel från alla vårdgivare i landet. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.

Det finns en länk till Förskrivningskollen i TakeCare (se bilden):
Gå via Publikationer (jordgloben) – Läkemedelslänkar och välj Förskrivningskollen – Inloggning. Du loggar in med Siths-kortet. Patientsamtycke krävs.

All förskrivning sker som vanligt i TakeCare. Om TakeCare ligger nere ska Förskrivningskollen användas som nödrutin för förskrivning. Logga i så fall in via forskrivningskollen.se. Förskrivningskollen drivs av eHälsomyndigheten.

Det pågår också ett arbete för att göra information från Nationella läkemedelslistan läsbar direkt i TakeCare. När det är klart kommer du att kunna se en patients förskrivna och uthämtade läkemedel från alla vårdgivare direkt i TakeCare.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad