Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Interaktionsrisk mellan ritonavir och takrolimus

Publicerat 2023-11-24

Interaktioner med Paxlovid (ritonavir, nirmatrelvir) har setts leda till kraftigt ökad exponering för bland annat immunsupprimerande läkemedel såsom takrolimus, vilket kan inträffa relativt snabbt efter insättning av Paxlovid.

Omsättningen av många andra läkemedel, inklusive andra immunsupprimerande läkemedel såsom sirolimus, everolimus och ciklosporin, påverkas också av Paxlovid.

Bakgrunden är att en av beståndsdelarna i Paxlovid är det antivirala läkemedlet ritonavir, som är en stark hämmare av både transportproteinet P-glykoprotein och de läkemedelsmetaboliserande enzymen CYP3A4 och CYP3A5. Detta leder till såväl ökad biotillgänglighet som förlångsammad elimination av läkemedel som är substrat för dessa.

Dosminskning av exempelvis takrolimus krävs. Vid korttidsbehandling med Paxlovid kan det till och med vara aktuellt med tillfälligt uppehåll i behandlingen med takrolimus.

Ökad uppmärksamhet på biverkningar och tät monitorering av plasmakoncentrationer av immunsupprimerande läkemedel rekommenderas.

Läs mer om hur interaktioner med Paxlovid med olika läkemedel kan hanteras, genom att söka på interaktioner med patientens läkemedel via Janusmed interaktioner.

Janusmed interaktioner

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad