Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kampanj om riskerna med lustgas

Publicerat 2023-06-19

Läkemedelsverket har tagit fram kampanjmaterial för att öka kunskapen om riskerna med lustgas som berusningsmedel. Målgruppen är hälso- och sjukvården och andra som möter unga i sin yrkesroll.

Användning av lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare hos både unga och vuxna. Kampanjmaterialet innehåller faktablad, bilder samt färdiga förslag på texter till intranät och sociala medier.

Regeringen har tillsatt en utredning om hur lagstiftningen för försäljningen av lustgas ska se ut, och i väntan på en reglering har Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna fått i uppdrag att sprida information om riskerna vid berusning med lustgas.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Lustgas som berusningsmedel. Kampanjmaterial 2023-06-12

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad