Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsverkets nya rekommendationer vid astma och KOL

Publicerat 2023-03-27

Läkemedelsverket har kommit ut med nya behandlingsrekommendationer för astma respektive kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Viktiga punkter vid astma

För astma är behandlingsmålet att uppnå symtomfrihet, att förhindra försämringsepisoder och lungfunktionsnedsättning samt att minimera läkemedelsbiverkningar.

  • Det går inte att utesluta astma baserat på en normal spirometri.
  • Alla vuxna och nästan alla barn med astma bör ordineras inhalationssteroider. Undvik monobehandling med luftrörsvidgare.
  • Patienten behöver regelbundet följas upp för att undvika underbehandling och bristande symtomkontroll.
  • Ett nytt begrepp för snabbverkande beta-2-stimulerare introduceras, FABA, fast-acting beta-2-receptor agonists. FABA verkar i 4–12 timmar, beroende på läkemedel.

Behandling av KOL

Behandling av KOL syftar till att minska symtom och risken för försämringsepisoder samt förbättra livskvalitet och prognos. KOL behandlas i första hand genom icke-farmakologisk behandling (rökstopp, KOL-rehabilitering, nutritionsinsatser) som kombineras med farmakologisk behandling. Behandlingen genomförs bäst med ett interprofessionellt team.

  • Diagnostiken och behandlingen av KOL bör baseras på GOLD-grupperna A, B och E.
  • Behandling av KOL innefattar både icke-farmakologiska och farmakologiska insatser.
  • En ny trappmodell för läkemedelsbehandling introduceras för KOL.
  • Vid mycket svår KOL är det viktigt med palliativa insatser.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad