Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Miljöinformation används vid läkemedelsval

Publicerat 2023-06-14

I en nyligen publicerad artikel presenteras resultaten av en enkät med frågor till landets läkemedelskommittéer för att undersöka användbarheten av miljöinformation i kunskapsstödet Läkemedel och miljö på Janusinfo respektive på Fass.se. I artikeln presenteras förslag på förbättringar och också de utmaningar i stort som man ser inom området läkemedel och miljö.

Helena Ramström, apotekare, farm dr, Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, en av artikelförfattarna besvarar tre frågor om studien.

Tabletter i vatten.

Vad kom fram i undersökningen om användningen av miljöinformation vid läkemedels­rekommendationer?

– Läkemedelskommittéerna uppskattade tillgängligheten av miljöinformation om läkemedel och användbarheten ansågs något större för kunskapsstödet Läkemedel och miljö än Fass. Kunskapsstödet Läkemedel och miljö ansågs vara värdefullt med lättillgänglig, överskådlig och samlad information per aktiv substans. Särskilt uppskattades de konkreta förslagen på åtgärder och miljöjämförelser mellan farmakologiskt liknande substanser.

Vilka utmaningar tydliggjordes?

– Utmaningar som framkom är att inte alla läkemedel har miljöinformation, att flera läkemedel med miljöpåverkan inte går att ersätta med mer miljövänliga alternativ och att allt hårdare krav på kostnadseffektivitet kan innebära att miljöaspekten får stå tillbaka. Ibland sker slentrianmässig förskrivning av läkemedel i fall där icke-farmakologiska alternativ är att föredra. Läkemedelsindustrin brister i transparensen om utsläpp vid tillverkning. Ändringar i lagstiftningen skulle behövas för att få företagen att ta ett större miljöansvar.

Hur kan miljöinformationen utvecklas för att bli ännu mer användbar?

– Utöver att det borde finnas miljöinformation för alla läkemedel, önskades mer av konkreta förslag på åtgärder och miljöjämförelser mellan farmakologiskt liknande substanser.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Linder E, Wettermark B, Ovesjö ML, Sporrong SK, Ramström H. Knowledge support for environmental information on pharmaceuticals: experiences among Swedish Drug and Therapeutics Committees. BMC Health Serv Res. 2023 Jun 12;23(1):618

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad