Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Möjlighet att vidare­fakturera kostnaden för vissa parenterala läkemedel

Publicerat 2023-08-31

Parenterala läkemedel givna på vårdcentral i Stockholm ska rekvireras istället för att skrivas på recept. För vissa läkemedel finns möjlighet att vidarefakturera kostnaden så att de betalas centralt.

De preparat som kan vidarefaktureras är zoledronsyra 5 mg, denosumab (Prolia), järnsackaros (Venofer), järnkarboxymaltos (Ferinject) och erytropoesstimulerarna B03XA (exempelvis Eporatio, Retacrit och Aranesp). Fakturan från ApoEx betalas först av vårdcentralen och kostnaden vidarefaktureras sedan och betalas centralt.

Kortison för injektion finns inte med på listan men ska fortsättningsvis rekvireras, liksom förut. Uppfattningen är att det redan funnits en god rutin för det på vårdcentralen och att läkemedlet inte är lika dyrt som de listade preparaten.

Bakgrunden till detta beslut är att det redan sedan tidigare finns en bestämmelse i förfrågningsunderlaget som säger: ”När patient behandlas med läkemedel och under behandlingen befinner sig på mottagningen svarar vårdgivaren för kostnaden för läkemedlet”. Denna regel har dock inte alltid följts utan vårdgivaren har felaktigt skrivit ut läkemedel på recept och sedan har patienten fått betala upp till högkostnadsskydd.

Vid den upphandling som gjorts har priset som regionen får betala för dessa läkemedel pressats ner så att det blir billigare för regionen (och kostnadsfritt för patienten) om läkemedlet beställs på rekvisition istället för att skrivas ut på recept. Även vid receptförskrivning får ju regionen betala en stor del av läkemedelskostnaden. Således ska vårdcentralerna fortsättningsvis inte skriva recept på läkemedel som ges på mottagningen, utan beställa hem dessa läkememedel via rekvisition. Patienten ska betala för sjuksköterskebesöket när infusionen/injektionen ges.

Frågan har inkommit om det är det tänkt att vårdcentralerna ska ha ett litet lager eller ska varje enskilt läkemedel rekvireras för varje enskilt patientbesök. Angående beställningsvolym måste det grunda sig på en bedömning som varje vårdcentral gör utifrån hur många infusioner av exempelvis parenterala järnpreparat, zoledronsyra eller injektioner av denosumab, som utförs under en viss tidsperiod. Det är viktigt att vårdcentralen inte beställer mer läkemedel än vad som kan förväntas gå åt. Då är det bättre att beställa mindre volymer flera gånger. Om vårdcentralen har många patienter som får dessa läkemedel under en viss tidperiod kan det vara läge att anpassa beställningsvolymen efter detta. Beställande enhet debiteras nämligen en extra avgift per beställningsrad.

Lista över upphandlade rekvisitionsläkemedel som får vidarefaktureras finns på Vårdgivarguiden »

Åsa Rangert Derolf
Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad