Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya avtal för infliximab – rekvirera Remsima i första hand

Publicerat 2023-02-21

Nya avtal för infliximab gäller från den 1 mars 2023 i Region Stockholm. Det nya förstahandsvalet Remsima kostar då 668,50 kr per 100 mg infliximab. Det tidigare förstahandsvalet Flixabi rekvireras till listpris, 2 840 kr per 100 mg infliximab.

Från den 1 mars 2023 gäller nya upphandlingsavtal på rekvisition för infliximab, rangordnade efter pris:

  1. Remsima, pris per 100 mg infliximab 668,50 kr.
  2. Inflectra, pris per 100 mg infliximab 835 kr.
  3. Remicade, pris per 100 mg infliximab 1 549 kr.

Alla inköp av Flixabi, som tidigare var förstahandsalternativ, kommer från den 1 mars att ske till produktens listpris, vilket för närvarande (februari 2023) är cirka 2 840 kr per 100 mg infliximab.

Alla vårdgivare som behandlar patienter med infliximab på rekvisition uppmanas att från den 1 mars börja rekvirera Remsima i första hand.

I de fall patienten behandlas med Inflectra eller Remicade sedan tidigare kan dessa fortsätta med denna produkt i och med att redan påbörjad behandling är ett giltigt skäl för att göra avsteg från rangordningen, dock blir kostnaden i sådana fall högre än vid behandling med Remsima. Värt att notera är att Remsima och Inflectra kommer från samma produktionsanläggning och således är helt utbytbara även på apotek enligt Läkemedelsverkets utbytbarhetslista.

Till detta kan tilläggas att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i september 2022 kom med ett uttalande gällande byte mellan originalpreparat och biosimilarer och även byte mellan olika biosimilarer:
Biosimilar medicines can be interchanged.

Ett förtydligande Q&A-dokument publicerades i januari 2023:
Q&A on the Statement on the scientific rationale supporting interchangeability of biosimilar medicines in the EU.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad