Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt nummer av Evidens – rapport från Kloka listan forum 2023

Publicerat 2023-03-14

Årets första nummer av Evidens rapporterar från Kloka listan forum och sammanfattar nyheter och förändringar i 2023 års Kloka listan.

Nytt om tromboflebit

Tromboflebit har fått ett eget kapitel i årets Kloka listan med en ny behandlingsrekommendation. Subkutan behandling med förstahandsvalet Fondaparinux (Arixtra) verkar smärtstillande och rekommenderas för att förebygga trombosutbredning och därmed minska risken för venös tromboembolism.

Utred och behandla rätt vid restless legs

Dopaminagonister är verksamt vid behandling av restless legs, men vid långvarig behandling finns betydande risker att tillståndet i stället förvärras av läkemedlet. Därför har den tidigare rangordningen mellan terapival vid svårare former av restless legs tagits bort i Kloka listan. Avgörande för val av läkemedel är i stället patientens risksituation för biverkningar och samsjuklighet.

Allopurinol – din plikt vid gikt

Uratsänkande behandling sättas in tidigt vid gikt. Redan vid andra attacken ska alla patienter erbjudas allopurinol. Behandlingsmålet är permanent besvärsfrihet. Råd om ickefarmakologiska uratsänkande åtgärder är också mycket viktigt.

Smärtstillande gel – ett alternativ för äldre

Smärta och nedsatt funktionsförmåga i rörelseorganen är vanligt hos äldre personer men behandlingsalternativen är få, eftersom äldre har ökad risk för biverkningar. Därför rekommenderas nu ketoprofen gel som ett alternativ.

Opioider – en (bra) bit kvar till klok förskrivning

Fortfarande lämnar allt för många patienter vårdbesöket med ett recept på potentiellt beroendeframkallande läkemedel mot sin smärta utan att behandlingen följs upp. Karl-Fredrik Sjölund, överläkare inom högspecialiserad smärtvård och nyligen utsedd studierektor med ansvar för ST-utbildning i smärtlindring i Region Stockholm, varnar för ogenomtänkt förskrivning av opioider mot långvarig icke-cancerrelaterad smärta.

Placebo och placeboeffekt

För att kunna värdera läkemedel mot smärta måste man även ta hänsyn till placeboeffekten. Om hur det fungerar berättar Carl-Olav Stiller, ordförande för Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar.

Ge inte antibiotika i onödan vid rinosinuit

I övrigt friska personer behöver sällan antibiotika för akut bakteriell rinosinuit. Allvarliga komplikationer är mycket ovanligt och antibiotika minskar inte risken för dessa.

”Flera matskedar piller om dagen, tar plats från annat i magen. Rensa listan.”

Detta Kloka råd om läkemedelsbehandling från Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa rymmer både omsorg om den medicinska kvaliteten och äldres livskvalitet.

Hypotyreos – när och hur ska det behandlas?

Det finns goda skäl att behandla primär hypotyreos i alla åldrar. Subklinisk hypotyreos däremot behöver följas noggrant med upprepad provtagning med tre månaders intervall innan eventuell behandling initieras.

Kardiovaskulär prevention i praktiken

– Ju högre utgångsrisk, desto större absolut risksänkning när en riskfaktor behandlas, påminner Tomas Forslund, med dr, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar.

Initiering och behandling med PCSK9-hämmare

Initiering och initial uppföljning av behandling med evolokumab (Repatha) och alirokumab (Praluent) bör tills vidare ske på specialistmottagningar inom kardiologi, endokrinologi, neurologi eller internmedicin på sjukhus eller hos privat hjärtspecialist som har avtal med Region Stockholm. Fortsatt förskrivning kan ske i primärvården för stabila patienter, bedömer Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar.

Obesitasläkemedel – behandlingsarsenalens panelhönor

Evidens kliniska farmakolog Maria Ljungdahl reder ut bakgrunden till varför Socialstyrelsen inte rekommenderar fler obesitasläkemedel i sina nationella riktlinjer.

Detta och mycket mer hittar du i Evidens som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Du hittar artiklarna här »

Det går också bra att beställa pappersutgåvan. Skicka ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Trevlig läsning!

Martina Junström
chefredaktör tidningen Evidens

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad