Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt på Kloka listan 2024

Publicerat 2023-12-13

Nya rekommendationer vid astma, KOL och hjärtsvikt samt förändring kring behandling av neuropatisk smärta, är några av nyheterna på Kloka listan 2024.

Kloka ugglor som tabletter.

Behandlingstrappan för kontinuerlig astmabehandling och astmabehandling vid behov har omarbetats. Ett nytt begrepp för snabbverkande beta-2-stimulerare, FABA, har införts. Formoterol, som finns på Kloka listan i kombination med inhalationssteroid, är ett exempel på FABA. Vid bristande astmakontroll hos vuxna och barn över 12 år finns nu även tillägg av långverkande antikolinergikum för inhalation.

På både steg 1 och 2 i behandlingstrappan för barn 6–11 år rekommenderas nu, precis som för vuxna, fast kombination av inhalationssteroid och snabbverkande beta-2-stimulerare (FABA) vid behov.

Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) baseras terapival nu på GOLD A, B och E (symtombild och excacerbationsfrekvens), vilket innebär att de tidigare GOLD C och D utgår och ersätts av GOLD E.

Kloka Listan 2021

SGLT2-hämmare även vid HFpEF

Eftersom SGLT2-hämmare har visat sig minska risken för sjukhusinläggning vid bevarad systolisk vänsterkammarfunktion (EF≥ 50 %, HFpEF), rekommenderas SGLT2-hämmare nu även på denna indikation. Det är samtidigt viktigt att även underliggande hjärt-kärlsjukdomar och komorbiditet behandlas, eftersom det påverkar förloppet positivt. Vid tecken eller symtom på övervätskning ges diuretika.

Behandling med duloxetin rekommenderas nu i första hand jämte amitriptylin vid neuropatisk smärta. Effekten är relativt likvärdig men duloxetin är bra när besvärande antikolinerga biverkningar behöver undvikas. Gabapentin blir kvar som alternativ i andra hand.

För äldre finns nu även kortverkande tablett melatonin som alternativ till depotberedningen. Depotberedningen är främst tänkt att användas vid frekventa uppvaknanden under natten eller vid tidigt uppvaknande.

– Det är viktigt att uppmärksamma patienten på att kortverkande melatonin ska intas vid sänggåendet till skillnad från depottabletten som ska intas 1–2 timmar före sänggåendet, säger Katri Rosenthal Aizman medicinsk redaktör för Kloka listan och klinisk farmakolog på Karolinska universitetssjukhuset.

Från specialiserad vård till basbehandling

Andra förändringar på Kloka listan är att behandling med topikala kalcineurinhämmare vid atopiskt eksem flyttas från specialiserad vård till basbehandling.

– Topikala kalcineurinhämmare för behandling av atopiskt eksem används redan idag i stor utsträckning inom primärvården, vilket gör att erfarenheten finns där. En annan fördel är att det finns behandlingsalternativ även för barn från tre månaders ålder, säger Katri Rosenthal Aizman.

Långverkande insulinanaloger upptas som basbehandling i andra hand vid diabetes mellitus typ 2. Dessa ska övervägas först vid återkommande hypoglykemier som inte har kunnat åtgärdas genom justering av NPH-insulin.

Webbversionen av Kloka Listan 2024 kommer att finnas tillgänglig via Janusinfo och på klokalistan.se den 16 januari 2024. En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen Pdf, 85.6 kB. för Stockholms län finns tillgänglig redan nu. Den 17 januari presenteras Kloka listan 2024 på Kloka listan forum, som blir ett fysiskt möte med möjlighet att delta digitalt. Mötet kommer inte att spelas in. Anmälan kan göras på Janusinfo/fortbildning.

Region Stockholms läkemedelskommittés arbetsgrupp Kloka listan

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad