Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Resistensbestämning viktigt innan antibiotika till gravid

Publicerat 2023-10-09

Läkemedelsverket har publicerat en rekommendation för behandling med antibiotika vid graviditet och amning.

De viktigaste budskapen i rekommendationen är:

  • Det är extra viktigt att säkra odling med resistensbestämning innan antibiotikabehandling av en gravid kvinna påbörjas.
  • Vid antibiotikabehandling av gravida rekommenderas i första hand väl beprövade läkemedel där säkerheten under graviditet är känd.
  • Målet är adekvat behandling av infektionen hos den gravida eller ammande kvinnan utan att utsätta fostret eller det nyfödda barnet för allvarliga risker.
  • Vid behandling av allvarligare infektioner bör högre dygnsdoser, främst i form av tätare dosering, övervägas för många betalaktamer.
  • Vid korta antibiotikakurer, upp till två veckor, kan fördelarna med amning oftast överväga riskerna och amningen kan i regel fortsätta. Risken finns att avbruten amning inte kan återupptas och detta bör vägas in i bedömningen.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Antibiotika till gravida och ammande. Behandlingsrekommendation 2023-09-20

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad