Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Svar på läkemedels­frågor

Publicerat 2023-07-21

Svenska läkemedelsinformationscentraler svarar dagligen på läkemedelsrelaterade frågor från sjukvården. Färdiga utredningar finns publicerade på webben för att ge förskrivare och andra med läkemedelsansvar möjlighet att hitta svar på frågor som redan har utretts.

Frågor och svar finns tillgängliga via Svelic

Svelic samlar utredningar gjorda av de svenska läkemedelsinformations­centralerna. Här finns också frågor och svar från de norska regionala läkemedelsinformationscentralerna, Relis. Svenska utredningar har lagts in i databasen sedan 2014. Utredningar från läkemedelsinformationscentralen Karolic i Stockholm som tidigare varit publicerade i Drugline är numera också sökbara via Svelic.

Sök information i Svelic »

De svenska läkemedelsinformationscentralerna utreder frågor från vårdpersonal om till exempel läkemedelsval och dosering, biverkningar, interaktioner och läkemedelsanvändning under graviditet och amning. Frågorna i databaserna utgår ofta från ett aktuellt fall, men publicerade svar avidentifieras från uppgifter om patient och frågeställare. Läkemedelsinformationscentralerna är knutna till klinisk farmakologi vid respektive universitetssjukhus. Målet är att ge producentobundna kvalitetssäkrade svar med bästa tillgängliga vetenskap som underlag.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad