Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Undvik topiramat under graviditet

Publicerat 2023-11-07

På grund av risk för fosterskador av topiramat ska sjukvårdspersonal se till att alla patienter som kan bli gravida är medvetna om riskerna. Andra behandlingsalternativ bör övervägas och behovet av topiramatbehandling bör omvärderas minst en gång per år.

EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) har rekommenderat åtgärder för att betona den redan kända risken för allvarliga fosterskador av topiramat.

Det har även kommit studier som visar på möjlig risk för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn vars mammor behandlats med topiramat mot epilepsi under graiditeten.

Eftersom topiramat är känt för att öka risken för fosterskador avråds redan alla patienter som behandlas med topiramat från att bli gravida. De måste också använda effektiva preventivmedel. Topiramat ska inte heller användas under graviditet för att förebygga migrän.

Innehavare av godkännanden för försäljning av läkemedel som innehåller topiramat informerar genom Läkemedelsverket om implementeringen av ett graviditetsförebyggande program.

Med anledning av myndigheternas senaste varning har Janusmed fosterpåverkan nyligen klassat om topiramat från klass 2 till klass 3 och skärpt bedömningen.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Topiramat och kombinationen topiramat/fentermin: Nya restriktioner för att förebygga exponering under graviditet. DHPC 2023-11-01
  2. Läkemedelsverket. EMA rekommenderar ytterligare åtgärder för att undvika behandling med topiramat under graviditet. Nyhet 2023-09-04

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad