Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaxneuvance förfylld spruta kan gå sönder

Publicerat 2023-09-22

Vaxneuvance polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, suspension i förfylld spruta, kan gå sönder. Vaccinet är upphandlat nationellt sedan den 1 september 2023.

Subkutan spruta

Information från Läkemedelsverket:

  • Skärsår eller nålstickssår som orsakats av att sprutan gått sönder vid flänsen och/eller vid sprutans nav har rapporterats för Vaxneuvance injektionsvätska, suspension i förfylld spruta.
  • Vidare utredning har visat att detta är relaterat till ett problem med en komponent. Korrigerande och preventiva åtgärder för att hantera denna defekt har implementerats, men alla Vaxneuvance sprutor som finns tillgängliga på marknaden i nuläget kan potentiellt ha denna defekt.
  • För att minska den potentiella risken för skada på patient, vårdgivare och/eller hälso- och sjukvårdspersonal, rekommenderas det att glaset i sprutan inspekteras noggrant innan användning och att dosen kasseras om skada eller misstänkt skada observeras innan användning av Vaxneuvance.
  • Om skada på sprutan inte kan observeras innan användning, under förberedelse av vaccinet och under administrering, bör hälso- och sjukvårdspersonal undvika att utsätta sprutan för onödigt stor kraft (inklusive på sprutans nav) vid borttagande av spetsskyddet, eller då nålen sätts fast på sprutan, eller efter administrering (till exempel vid aktivering av nålsäkerhetsmekanismen) samt vid kassering.

Elin Jerremalm

Källa

  1. MSD. Uppföljning efter det brev som gått ut om Vaxneuvance. Information 2023-10-02 Pdf, 212.8 kB.
  2. Läkemedelsverket. Vaxneuvance (polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat (15‍-‍valent, adsorberat) Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta: Viktig information gällande risken att Vaxneuvance förfylld spruta kan gå sönder – DHPC. Säkerhetsnyhet 2023-09-20

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad