Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetylcystein-lösning sparas till slutenvården

Publicerat 2024-01-16

Uppdatering 2024-04-23:

Nu finns en extemporeberedning av acetylcystein lösning för nebulisator att beställa, både för öppen och sluten vård. Observera att produkten enbart är för inhalation.

Acetylcystein APL 200 mg/ml 10 ml, lösning för nebulisator.
Varunummer hos Apoex A16033.
Pris: cirka 310 kr/flaska.
Orderavgift: 630 kr/order (orderavgiften är samma oavsett om det beställs en flaska eller fler).
Hållbarhet är 6 månader i oöppnad flaska och 7 dagar i kylskåp i öppnad förpackning.

 

Förskrivning av Acetylcystein APL 200 mg/ml (lösning för nebulisator) sker på sedvanligt sätt för extemporeläkemedel. En generell beskrivning av hur extemporeläkemedel förskrivs finns på APL:s hemsida.


Läkemedelsverket har fattat beslut som tillåter apotek att expediera recept på licensläkemedel som innehåller acetylcystein och är godkänt att användas för injektion, infusion eller inhalation, när generell licens finns beviljad.

Under hela 2024 väntas brist på Acetylcystein Meda 200 mg/ml lösning för nebulisator. Produkten används bland annat som antidot vid paracetamolförgiftning.

NAG LOK, NPO lung- och allergisjukdomar och Läkemedelsverket rekommenderar att acetylcysteinlösning bör förbehållas slutenvården:

  1. som antidot vid paracetamolförgiftning
  2. till vård av patienter med cystisk fibros med allvarlig slembildning i mag-tarm-kanalen.

Leverans av Acetylcystein Meda lösning för nebulisator kommer från och med nu endast att ske till slutenvården. En bristsituation uppkommer inom kort på öppenvårdsapoteken. Öppenvårdspatienter i kritiskt behov av acetylcysteinlösning kommer att behöva kontakta vården.

Varje region får en tilldelad volym som beräknas täcka behovet för slutenvården under 2024. I Region Stockholm allokeras acetylcysteinlösning, Acetylcystein Meda 200 mg/ml lösning för nebulisator, varunummer hos Apoex A16003, till de vårdgivare som behandlar patienter med indikationer enligt rekommendationen ovan, det vill säga akutsjukhusen. Sjukhusfarmaceuterna fördelar internt. Vid frågor, kontakta avtalsfragor.lakemedel.rlk@regionstockholm.se.

APL förbereder för produktion av acetylcysteinlösning som en extemporeprodukt.

Alternativ att tillgå vid luftvägsbehandling

Inhalation av isoton koksaltlösning, injektionslösning 9 mg/ml (0,9 %), kan vara ett alternativ till acetylcystein vid behov av slemmobilisering. Förslagsvis 5 ml morgon och kväll. Till patienter med cystisk fibros kan ibland hyperton koksaltlösning (3–4 %) behövas.

Acetylcystein som brustablett finns fortsatt att tillgå.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Källa

  1. Nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK. Rekommendation vid brist på Acetylcystein 200 mg/ml. Rekommendation 2024-01-16
  2. Läkemedelsverket. Acetylcystein som lösning behövs i slutenvården. Nyhet 2024-01-16

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad