Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetylcystein-lösning sparas till slutenvården

Publicerat 2024-01-16

Uppdatering 2024-02-21:

Nu finns en extemporeberedning av acetylcystein lösning för nebulisator att beställa, både för öppen och sluten vård. Observera att produkten enbart är för inhalation.

Acetylcystein APL 200 mg/ml 10 ml, lösning för nebulisator.
Varunummer hos Apoex A16033.
Pris: cirka 310 kr/flaska.
Orderavgift: 630 kr/order (orderavgiften är samma oavsett om det beställs en flaska eller fler).
Hållbarhet är 6 månader i oöppnad flaska och 7 dagar i kylskåp i öppnad förpackning.

 

Förskrivning av Acetylcystein APL 200 mg/ml (lösning för nebulisator) sker på sedvanligt sätt för extemporeläkemedel. En generell beskrivning av hur extemporeläkemedel förskrivs finns på APL:s hemsida.


Under hela 2024 väntas brist på Acetylcystein Meda 200 mg/ml lösning för nebulisator. Produkten används bland annat som antidot vid paracetamolförgiftning.

NAG LOK, NPO lung- och allergisjukdomar och Läkemedelsverket rekommenderar att acetylcysteinlösning bör förbehållas slutenvården:

  1. som antidot vid paracetamolförgiftning
  2. till vård av patienter med cystisk fibros med allvarlig slembildning i mag-tarm-kanalen.

Leverans av Acetylcystein Meda lösning för nebulisator kommer från och med nu endast att ske till slutenvården. En bristsituation uppkommer inom kort på öppenvårdsapoteken. Öppenvårdspatienter i kritiskt behov av acetylcysteinlösning kommer att behöva kontakta vården.

Varje region får en tilldelad volym som beräknas täcka behovet för slutenvården under 2024. I Region Stockholm allokeras acetylcysteinlösning, Acetylcystein Meda 200 mg/ml lösning för nebulisator, varunummer hos Apoex A16003, till de vårdgivare som behandlar patienter med indikationer enligt rekommendationen ovan, det vill säga akutsjukhusen. Sjukhusfarmaceuterna fördelar internt. Vid frågor, kontakta avtalsfragor.lakemedel.rlk@regionstockholm.se.

APL förbereder för produktion av acetylcysteinlösning som en extemporeprodukt.

Alternativ att tillgå vid luftvägsbehandling

Inhalation av isoton koksaltlösning, injektionslösning 9 mg/ml (0,9 %), kan vara ett alternativ till acetylcystein vid behov av slemmobilisering. Förslagsvis 5 ml morgon och kväll. Till patienter med cystisk fibros kan ibland hyperton koksaltlösning (3–4 %) behövas.

Acetylcystein som brustablett finns fortsatt att tillgå.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Källa

  1. Nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK. Rekommendation vid brist på Acetylcystein 200 mg/ml. Rekommendation 2024-01-16
  2. Läkemedelsverket. Acetylcystein som lösning behövs i slutenvården. Nyhet 2024-01-16

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Injektionsflaskor.

Senast ändrad