Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bättre kvalitet på statistiken med nytt arbets­platskod­register

Publicerat 2024-02-28

Ett nytt arbetsplatskodregister tas fram i Region Stockholm under 2024. De flesta vårdutförande enheter kommer att behålla samma arbetsplatskod som tidigare, men enheter på sjukhus som delat arbetsplatskod med andra enheter kommer att få en egen arbetsplatskod.

En arbetsplatskod behövs vid förskrivning av läkemedel. De arbetsplatskoder som utfärdats inom regionen har hittills registrerats som en verksamhetskod (kombika). Användningen av verksamhetskoder upphör och därför behövs ett nytt register. Samtidigt kvalitetssäkras arbetsplatskoderna och nya aktuella uppgifter läggs till.

Vårdenheter på sjukhus som delat kod får en egen

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att varje vårdutförande enhet ska ha en egen arbetsplatskod. De flesta enheter kommer att behålla samma arbetsplatskod som tidigare. Inom vissa verksamheter har samma arbetsplatskod använts av flera vårdutförande enheter. Dessa enheter kommer nu att få en egen arbetsplatskod. Förändringen sker dock gradvis och i takt med varje organisations förutsättningar. Under våren kommer informationsmöten om det nya registret att hållas.

Att varje enhet får sin egen arbetsplatskod kommer att göra det enklare att följa läkemedelsförskrivningen.

Åtgärda kvalitetsbrister

I samband med arbetet med det nya registret har flera kvalitetsbrister i det nuvarande systemet uppdagats. Det förekommer till exempel att vårdgivare använder arbetsplatskoder från verksamheter som avslutats sedan länge. Den högre automatiseringen i förvaltningen av det nya arbetsplatskodregistret kommer att öka datakvaliteten och tillförlitligheten i statistiken.

För att läsa mer om det nya regionala registret och komma i kontakt med projektet, se information om Regionalt arbetsplatskodregister på Vårdgivarguiden.

Love Linnér
Strategiska vårdgivarfrågor, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad