Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketobemidon tablett och injektion upphör

Publicerat 2024-03-08

Ketogan Novum, ketobemidon 5 mg/ml, injektionsvätska, och 5 mg tablett avregistreras.

Tillgängligt lager beräknas enligt normalförbrukning räcka till:

  • Ketogan Novum, tablett 5 mg 2024-03-15.
  • Ketogan Novum injektionsvätska, lösning 5 mg/ml, 5 x 1 milliliter ampull 2024-04-30.

För alternativ se även avsnitt om smärta i Kloka listan.

Det finns även vissa beredningar med ketobemidon att tillgå, till exempel Ketobemidon Unimedic, ketobemidon 1 mg/ml, injektion 10x10 ml alternativt Ketobemidon APL, ketobemidon 20 mg/ml, injektion 10 ml.

Ansvarig läkare får ta ställning till alternativ behandling.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Senast ändrad