Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendation för behandling med TNF-hämmare på recept

Publicerat 2024-01-15

Uppdatering 2024-03-01

 • Samtliga förpackningar med Hyrimoz är nu citratfria.
 • Även Hulio (adalimumab) omfattas nu av läkemedelsförsäkringen men produkten är mycket dyrare än de nedanstående rekommenderade.

Region Stockholms läkemedelskommitté rekommenderar att samtliga patienter som behandlas med originalpreparaten Humira eller Enbrel sätts över till motsvarande biosimilar snarast.

För produkt som innehåller adalimumab 40 mg spruta eller penna rekommenderas följande alternativ på grund av lägst kostnad per styck.

 • Hukyndra (2- eller 6-pack, citratfri)
 • Idacio (2- eller 6-pack)
 • Hyrimoz (6-pack, nästan alla citratfria)

De olika produkterna innehållande adalimumab skiljer sig i två avseenden:

 • Hjälpämnen
  • Vissa av produkterna innehåller citrat, andra inte.
 • Injektionsvolym
  • Vissa av produkterna innehåller 40 mg adalimumab i en volym om 0,8 ml, vissa innehåller 40 mg adalimumab i en volym om 0,4 ml. Vissa tillhandahålles i båda varianterna.

Ovanstående finns tydligt angivet i följande lista Pdf, 207.8 kB..

Undantag gäller för de patienter som endast behöver 20 mg adalimumab per behandlingstillfälle. För dessa rekommenderas i första hand Hyrimoz (huvudsakligen vid nyinsättning till pediatriska patienter).

Informationen om priser och produkters innehåll av citrat är korrekt enligt TLV och Fass vid nyhetens publicering. Alla Hyrimozprodukter kommer vara citratfria inom en snar framtid när äldre parallellimporter helt försvunnit från marknaden

Det finns en ny biosimilar innehållande adalimumab som heter Hulio, men eftersom läkemedelsföretaget inte ingår i Läkemedelsförsäkringen finns inte Hulio med i listan.

Priserna kan förändras och därmed rangordningen i rekommendationen. Det är dock den medicinska bedömningen som kommer i första hand. Om citratfri och/eller mindre injektionsvolym är medicinskt motiverad skall nyinsättning ske på den produkt som uppfyller dessa krav men i övrigt har lägst pris.

Det förekommer inte sällan restsituationer på läkemedelsmarknaden. Om samtliga produkter som rekommenderas i första hand skulle vara restnoterade samtidigt hänvisas till den lista som länkas till ovan och till höger i detta dokument för val av alternativ som finns att tillgå.

För biosimilar som innehåller 50 mg etanercept i spruta eller penna rekommenderas följande alternativ:

I första hand

 • Erelzi i förpackningsstorlek 12x1

I andra hand

 • Benepali i förpackningsstorlek 12x1

Aktuella läkemedelspriser finns i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets prisdatabas. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beviljar kontinuerligt prissänkningar, men mycket sällan prishöjningar.

Om du har frågor kontakta Gustaf Befrits, gustaf.befrits@regionstockholm.se.

Region Stockholms läkemedelskommitté
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hud- och könssjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad